Menu

Uddannelse i Danmark?

Er du i tvivl om uddannelsesvalg, kan du få e-vejledning via studievalg.dk

Information om uddannelser finder du på ug.dk

Hvis du vil søge om praktikophold, skal du læse her.

Du skal sørge for at sende fire ansøgninger, når du søger om uddannelse i Danmark

1. Ansøgning om optagelse på uddannelsen

Tjek adgangskrav til den ønskede uddannelse på ug.dk. Kontakt Det Grønlandske Hus, hvis du er i tvivl.

Ungdomsuddannelser (Erhvervs- og studieforberedende)

Ansøgning sker via optagelse.dk eller ansøgningsskema fra uddannelsesstedet, som du finder på uddannelsens hjemmeside.

Ansøgningsfrist: Ungdomsuddannelser kan have forskellige ansøgningsfrister og studiestartstidspunkter. Find datoerne på enten på ug.dk eller på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Videregående uddannelser

Ansøg via optagelse.dk.

 • Kvote 1 er for ansøgere, der alene søger sig optaget på karaktergennemsnit.
  • Ansøgningsfrist: 5. juli
 • Kvote 2 er for ansøgere, der søger sig optaget på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet.
  • Ansøgningsfrist: 15. marts
 • Benyttes særordningen til at søge ind skal denne afkrydses. Du kan kun benytte særaftalen én gang og skal have en studentereksamen med mindst 6 i gennemsnit.
  • Ansøgningsfrist: 15. marts

Husk at sætte kryds ved dansk statsborgerskab uanset, om du er født i Grønland eller Danmark.

Husk at uploade eksamensbeviser.

2. Ansøgningsskema om uddannelsesstøtte/særydelser 

Din ansøgning varetages af Det Grønlandske Hus i Danmark, som ligger i den region, dit uddannelsessted ligger. 

Ansøg via sullissivik.gl her.

Følgende skal medsendes:

 • Historisk bopælsattest med aktuel adresse og alle tidligere adresser fra borger.dk eller cpr.dk
 • Almindelig bopælsattest for husstanden hvis familien skal med: fra sullissivik.gl
 • Gerne kopi af skole- og eksamensbeviser (også fra efterskoleophold)
 • Kopi af ansøgning til uddannelsesstedet, ofte fra optagelse.dk

Sendes til det Det Grønlandske Hus, hvor 1. prioritetsuddannelsen ligger. Se ovenstående kort.

 • Ansøgningsfrist: 1.marts

3. Ansøgning om bolig

For at være sikker på at have en bolig til studiestart, bør du søge bolig allerede 6 måneder før. Find informationer om at søge bolig i Danmark på de Grønlandske Huses hjemmesider eller ved at ringe til os:

København: 

Odense: 

Aalborg:

Aarhus: 

4. Ansøgning om Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Du kan tidligst søge SU en måned før studiestart. For at søge SU skal du have en Nemkonto, MitID og E-Boks. Hvis du søger ind på en ungdomsuddannelse og er under 20 år skal du kontakte Det Grønlandske Hus, i den region som bliver dit studieby.

Ansøg via på www.su.dk.

Vigtigt! Skriv eller ring til os, hvis du er det mindste i tvivl.

For yderligere information

 • Mette Lund

  Siunnersorti

  (+45) 25 60 76 46

 • Ida Ylander

  Siunnersorti

  (+45) 22 42 08 13