Menu

Bestyrelse

Det Grønlandske Husets bestyrelse har 10 medlemmer som repræsenterer diverse institutioner og foreninger.

Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens vedtægter og regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Bestyrelsen mødes minimum 2 gange årligt.

Bestyrelsesmedlemmer

 • Formand

  Benny Nybo

  Udpeget af Odense Byråd

 • Næstformand

  Søren Windell

  Udpeget af Odense Byråd

 • Medlem af bestyrelsen

  Kaj L. Heilmann

  Udpeget af Naalakkersuisut

 • Medlem af bestyrelsen

  Susanne Lea Qvist-Aaen

  Udpeget af Naalakkersuisut

 • Medlem af bestyrelsen

  Mikael Kristensen

  Udpeget af Det Grønlandske Hus Odense

 • Medlem af bestyrelsen

  Grethe Schmidt

  Udpeget af foreningen Umiaq - Odense

 • Medlem af bestyrelsen

  Inge-Lise Dahl

  Udpeget af de grønlandske foreninger i Region Syddanmark

 • Medlem af bestyrelsen

  Mette Lund

  Personalerepræsentant

 • Revisor

  Henrik Welinder

  BEIERHOLM

 • Sekretær

  Annette Bogø Lyberth

  Direktør for Det Grønlandske Hus