Menu

Uddannelsesstøtte/Særydelser 

Når du tager en uddannelse i Danmark, afhænger din uddannelsesstøtte af din alder, da der er forskel på at være under 18 år, 18-19 år og 20 år og derover. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte os (se kontaktinformationer nederst på siden). 

Særydelser fra den Grønlandske Selvstyre

Særydelser er ekstra støtte fra Grønlandsk Selvstyre, der er udover stipendium. Du kan se listen forneden.

For at få disse særydelser skal følgende betingelser skal dog overholdes: 

At du opfylder tilknytningskravet

 • Bopæl på Grønland og boet der sammenhængende i mindst 5 år eller
 • Bopæl udenfor Grønland men boet i Grønland i mindst 10 år og samtidig højst have boet udenfor Grønland i sammenlagt 3 år efter du er fyldt 18 år

At du er søgt ind på en SU berettiget uddannelse (der er få undtagelser) og:

 • Ved videregående uddannelser skal du have uddannelses- & SU-klip til uddannelsen
 • Ved erhvervsuddannelser må du ikke have taget en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse før (der er dispensationsmuligheder)
 • Ved erhvervs- og studieforberedende uddannelser må du ikke have afbrudt samme slags uddannelse mere end 1 gang indenfor 5 år
 • Ved gymnasial supplering skal fag der tages være nødvendige og ikke været blevet taget før samt tages som turboforløb

Afhængig af din situation kan din bevilling om uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre omfatte

 • Stipendium (hvis du ikke modtager SU)
 • Studiestartsrejser og hjemrejser
 • Frirejser (hvis du har fået en studiestartsrejse)
 • Afbruds- eller orlovsrejse (hvis du har fået en studiestartsrejse)
 • Godstransport ved studiestart (hvis du rejser med børn eller hvis du og din ægtefælle begge skal modtage særydelser)
 • Godstransport ved hjemrejse efter afbrud (hvis du har modtaget startsrejse)
 • Godstransport ved hjemrejse efter gennemførelse af uddannelse 
 • Børnetillæg (hvis du modtager stipendium fra Grønlands Selvstyre)
 • Bogtilskud (hvids du tager en videregående uddannelse)
 • Studielån (se betingelser på sullissivik.gl)
 • Dækning af lægeordineret behandling og medicin (receptpligtig behandling)
 • Dækning af akut tandbehandling (efter vurdering af forsikringen)
 • Nødvendige ekstra undervisninger 

Det er vigtigt, at du inden uddannelsesstart sætter dig ind i både betingelser, vilkår og regler for uddannelse og uddannelsesstøtte. Læs mere om disse på ug.dk eller uddannelsesstedets hjemmeside, ug.dk og sullissivik.gl.

OBS: Det er en betingelse for at modtage uddannelsesstøtte og særydelser, at du er studieaktiv. Du vil derfor hvert halve år blive afkrævet dokumentation for studieaktivitet over mail af din uddannelsesvejleder i Det Grønlandske Hus. Hvis du ikke kan fremvise dokumentation for studieaktivitet, vil din uddannelsesstøtte eller særydelse blive stoppet. 

SU (Statens Uddannelsesstøtte) og stipendium fra Grønlands Selvstyre

Du kan finde oplysninger om satser og regler for SU her.

Du kan finde oplysninger om satser og regler for uddannelsesstøtte og stipendium fra Grønlands Selvstyre her.

OBS: Du kan ikke modtage SU og stipendium fra Grønlands Selvstyre samtidigt.

For yderligere informationer

 • Mette Lund

  Uddannelsesvejleder

  (+45) 25 60 76 46

 • Ida Ylander

  Uddannelsesvejleder

  (+45) 42 22 08 13