Menu

 

Skatteregler for grønlandske studerende i Danmark

Som grønlandsk studerende med en bevilling om uddannelsesstøtte og særydelser fra Grønlands Selvstyre er du omfattet af dobbeltbeskatningsaftalen mellem Grønland og Danmark. 

Dette betyder at indtægt i Danmark beskattes i Danmark (fx SU, stipendium og evt. fritidsjob) og indtægt i Grønland beskattes i Grønland (fx feriejob i Grønland).

Dobbeltbeskatningsaftalen betyder, at du i jf. år 2023 ud over dit almindelige personfradrag på 46.721 kroner også kan søge om et studerendefradrag på 46.721 kroner samt et rigsfællesskabsfradrag på 36.000 kroner. Samlet giver det et fradrag på i alt 129.442 kroner, hvilket betyder, at du først skal betale dansk skat, når du har tjent over dette beløb.

OBS: Er du fjernstuderende med bopæl i Grønland kan du ikke søge fradraget.

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er på 6.589 kroner per måned jf. år 2023 for udeboende (studerende der ikke bor hos forældre) på videregående uddannelse. Dvs. i alt er det 79.068 kroner for hele året. Får du dette for hele året, vil det sige, at du først skal begynde at betale dansk skat, når du har tjent over 50.132 kroner ved siden af din SU, hvis du går på en videregående uddannelse og er udeboende.

Du skal søge om fradrag som grønlandsk studerende op til studiestart og ved årsskiftet

Det gør du ved at hente og udfylde blanket 04.062 

 1. Gå ind på skat.dk og hent blanketten ved at gemme den på dit skrivebord 
 2. Udfyldelse af blanketten:
  • Navn, adresse etc.
  • Hvilket år du søger fradraget for (VIGTIGT! øverst højre hjørne)
  • Tilflytningsdato= tidspunkt du flyttede til DK.
  • Formål: studerende.
  • Forventet ophold: hvilket år uddannelsen slutter. Det samme skriver du ved uddannelsens normering og hvor lang tid du forventer uddannelsen tager.
  • Kurser/beskæftigelse inden studiestart - sjældent relevant.
  • Arbejdsindtægt: Skriv 0 kr. med mindre du har arbejde i Danmark, mens du studerer.  
 3. OBS! Det er muligt at få fradraget fra tidligere år, hvis man ikke har ansøgt om fradraget tidligere. Se herunder, hvordan man kan skrive til SKAT.

For at indsende blanketten:  Log ind som borger med dit MitID

 • Vælg:
  • 'Kontakt' (øverst til højre)
  • 'Skriv til os'(til venstre)
  • 'indsend eller indberet til os'
  • 'Udland'
  • 'Fradrag som studerende blanket 04.062'. Du er nu inde og kan skrive til dem.
 • Her skal du uploade din bevillingsskrivelse fra Det Grønlandske Hus samt en udfyldt blanket 04.062. Derefter skriver du i beskedfeltet en forklaring på din ansøgning om fradraget fx: "Jeg er grønlandsk studerende i Danmark. Jeg har vedhæftet blanket 04.062, og jeg vil gerne søge om fradrag. Jeg har vedhæftet bevillingsskrivelsen fra Det Grønlandske Hus". Har du ikke fået fradraget som studerende for tidligere år, skriver du: "Jeg vil gerne genoptage sagen fra de sidste år (fx 2021 og 2022), hvor jeg ikke var opmærksom på at søge fradraget, som jeg er berettiget til. Med venlig hilsen..."

Når du har uploadet blanketten og din bevilling fra Grønlands Selvstyre, sørger SKAT for, at du bliver forskudsregistreret og modtager fradraget. 

I marts måned modtager du din årsopgørelse fra SKAT. På årsopgørelsen kan du se, om du skal have penge tilbage, eller om du har betalt for lidt i skat sidste år - hvis dine godkendte dobbeltbeskatningsfradrag ikke fremgår af årsopgørelsen, skal du skrive det på og sende ændringen til SKAT.

Hvis du har brug for vejledning i forbindelse med din ansøgning om skattefradrag, kan du kontakte os i DGH Odense. Vi hjælper gerne. Derudover kan du kontakte SKAT på telefon: 72 22 28 92. Du skal vælge udlandsafdelingen hos SKAT.

 

SKAT overfører ikke automatisk dine fradrag som grønlandsk studerende til næste års forskudsopgørelse, så hvert år til november eller december skal du selv gøre SKAT opmærksom på, at du som grønlandsk studerende - ud over at have dit personfradrag - også har et rigsfællesskabsfradrag og et studerendefradrag. Disse tre ting er ikke det samme, og det er derfor vigtigt, at du gør dem opmærksom på det, så du ikke beskattes forkert.  

Sådan ændrer du din forskudsopgørelse:

Du kan ændre din forskudsopgørelse i selvbetjeningen på www.skat.dk. Du skal logge ind og gå ind på forskudsopgørelsen.

Under "indkomster og fradrag" skal du vælge "søg felt". I rubrik 419 skal du skrive dit rigsfællesskabsfradrag, og i rubrik 437 skal du skrive dit studerendefradrag. I bemærkningerne skal du opgive dit telefonnummer og skrive, at du er grønlandsk studerende.

Hvis du ikke har været studerende gennem hele året, har du ikke ret til ekstra fradrag i de måneder, hvor du ikke har været studerende. Når du ændrer forskudsopgørelsens rubrik 419 og 437, skal du derfor skrive det forholdsmæssige beløb: Du skal kun medtage de måneder, hvor du har været studerende.

Hvis du ikke søger om de to ekstra fradrag, kommer du til at betale cirka 1.000 kroner om måneden i dansk skat af din SU.

I marts måned vil du modtage din årsopgørelse fra Skat. På årsopgørelsen kan du se, om du skal have penge tilbage, eller om du har betalt for lidt i skat sidste år. Hvis dine godkendte dobbeltbeskatningsfradrag ikke fremgår af årsopgørelsen, skal du skrive dem på og sende ændringen til Skat.

 

Hvis du har spørgsmål

Hvis du ikke kan finde de rette svar på dine spørgsmål i vejledningen, kan du få hjælp fra den grønlandske skattestyrelses kontor i København:

Marie Heilmann Møller
E-mail: mhl@ghsdk.dk
Tlf.: + 45 32 83 38 57

For yderligere informationer

 • Mette Lund

  Uddannelsesvejleder

  (+45) 25 60 76 46

 • Ida Ylander

  Uddannelsesvejleder

  (+45) 42 22 08 13