Menu

Foreningen Umiaqs gudstjenester

Den grønlandske præst Marianne Krog forestår gudstjenesten.

Sted:

Graabrødre Klosterkirke
Jernbanegade 9
5000 Odense C

Efter gudstjenesten er der kaffe i kirkesalen.

Arrangementet er gratis.

Der er pt. ingen planlagte gudstjenester.