Menu

Studiehjælp

Som studerende tilknyttet Det Grønlandske Hus i Odense har du følgende muligheder for studiehjælp af os og andre:

Via os

Støtte til ekstra undervisning

Hvis du har så store faglige vanskeligheder i et fag, kan du søge om støtte til ekstra undervisning. Kontakt din uddannelsesvejleder i Det Grønlandske Hus i Odense.

Pakkut: Studiedansk og studiekultur

Hvis du har brug for at blive bedre til mundtlig og skriftlig studiedansk og få forståelse for den danske studiekultur, så deltag i Pakkuts forskellige arrangementer: Kulturforståelsesworkshops og Tirsdagstræf. Læs mere om Pakkut på https://www.dgh-odense.dk/da/uddannelse/pakkut-studiekultur/.

Studiehjælpere

Hvis du har brug for personligt studiehjælp kan du få hjælp hos vores dygtige studiehjælpere. Find dem her: https://www.dgh-odense.dk/da/uddannelse/pakkut-studiekultur/individuel-studiehjaelp/

Hvis du har studievanskeligheder eller spørgsmål specifikt til dit studie, er det vigtigt, at du kontakter en studievejleder på din uddannelse.

For yderligere informationer

  • Mette Lund

    Uddannelsesvejleder

    +45 25 60 76 46

  • Ida Ylander

    Uddannelsesvejleder

    +45 22 42 08 13