Menu

Studiehjælp

Som studerende tilknyttet Det Grønlandske Hus i Odense har du følgende muligheder for studiehjælp af os og andre:

Via os

Støtte til ekstra undervisning

Hvis du har så store faglige vanskeligheder i et fag, kan du søge om støtte til ekstra undervisning. Kontakt din uddannelsesvejleder i Det Grønlandske Hus i Odense.

Pakkut: Studiedansk og studiekultur

Hvis du har brug for at blive bedre til mundtlig og skriftlig studiedansk og få forståelse for den danske studiekultur, så deltag i Pakkuts forskellige arrangementer: Fx workshops, studiecaféer, rollespil. Pakkut bliver udbudt af Det Grønlandske Hus i Odense og Det Grønlandske Hus i København. Læs mere om Pakkut på www.dgh-odense.dk/da/uddannelse/dansk/.

Studiehjælpere

Hvis du har brug for personligt studiehjælp kan du få hjælp hos vores dygtige studiehjælpere:

Knud Ole Reffstrup, Pensioneret Gymnasielærer, email: koreff@gmail.com

 • opgaver i kemi eller fysik
 • matematik på lavere niveau
 • IT som fag
 • praktisk anvendelse af IT
 • om forklaring eller diskussion af problemstillinger
 • vejledning til konkrete afleveringsopgaver, større opgaver eller projekter
 • studieteknik indenfor de ovennævnte fag

Ida Ylander, vejleder og tidligere gymnasielærer i dansk og religion, email: idaylander0709@icloud.com

 • strukturen i opgaveskrivning
 • dansk skriftlighed
 • akademisk sprog
 • viden om litteratur, religion, kultur og samfund (humaniora)
 • skrive ansøgninger

 

Hvis du har studievanskeligheder eller spørgsmål specifikt til dit studie, er det vigtigt, at du kontakter en studievejleder på din uddannelse.

For yderligere informationer

 • Mette Lund

  Uddannelsesvejleder

  +45 25 60 76 46

 • Uddannelsesvejleder

  Ole Thorleifsen

  +45 22 42 08 13