Menu

Hjælp under uddannelsen

Vejledninger/rådgivning

Under dit studie, har du mulighed for at få vejledning flere steder fra:

Uddannelsesvejlederne i Det Grønlandske Hus i Odense

Her kan bruge din uddannelsesvejleder i forhold til din uddannelsesstøtte/særydelser fra Det Grønlandske Selvstyre.  Læs mere her.

Derudover, kan du altid henvende dig til os, hvis du har brug for rådgivning i faglige og personlige forhold i forbindelse med dine studier. 

Studievejlederne på skolen

Hvis du har brug for rådgivning i forhold til dit studie, skal du kontakte vejlederne under dit studie. De kender strukturen og mulighederne for hjælp i forhold til din uddannelse. De kender også til SU-reglerne og SU-kontoret er dem der indstiller til SU

Studenterrådgivning

I Studenterrådgivningen kan du få gratis hjælp til studierelaterede udfordringer som studiestress, eksamensangst og perfektionisme. Det er et gratis offentligt tilbud til studerende på lange, mellemlange og korte videregående uddannelser.

De har alle stor erfaring med at hjælpe studerende med psykiske eller sociale problemer, som på en eller anden måde griber forstyrrende ind i studieforløbet og evnen til at at studere.

Hverken uddannelsessteder eller andre får kendskab til de studerendes henvendelser. Alle medarbejderne har tavshedspligt.

Læs videre på deres hjemmeside.

De er også på Facebook som Studenterrådgivningen.

Faglige problemer

Læs mere om studiehjælp her.

Mod ensomhed

Hvis du er mellem 20 - 35 år gammel og har svært ved, at lære nye mennesker at kende. Så er værestedet Plexus Odense måske noget for dig. Der kan man spise sammen, lave eller gå til aktiviteter sammen eller bare drikke te/kaffe sammen. Plexus er gratis.

Retshjælp

Retshjælp er gratis juridisk rådgivning. Læs mere på Advokatsamfundets hjemmeside.

Vi har kontakt til Advokat Dick Meiss, som du i første omgang kunne forhøre dig hos.

Tandbehandling

Ved akut tandbehandlingsbehov, der ikke kan vente til hjemkomst til Grønland, kan forsikringsselskabet IF dække udgifterne. Du skal:

 1. Selv betale for din tandbehandling og få en udførlig regning og kvittering.
 2. Sende regning med kvitteringen til os sammen med dine kontooplysninger. 
 3. Forsikringsselskabet refunderer regningen til din konto, hvis din behandling er omfattet forsikringen.

Rejser ved alvorlig eller dødsfald i den nærmeste familie

I tilfælde af din nærmeste families (søskende, ægtefælle, børn, forældre, bedsteforældre, andre som anses som nær pårørende) alvorlig sygdom eller dødsfald, kan du og evt. dine egne børn få tildelt en tur-returrejse.

Sker dette, skal du meddeles det til os og selv kontakte Selvstyrets forsikringsselskab:

IF Forsikring
Tlf. 70 13 13 35

* man skal meddele dem policenummeret SP1367735.

For yderligere informationer

 • Mette Lund

  Uddannelsesvejleder

  +45 25 60 76 46

 • Uddannelsesvejleder

  Ole Thorleifsen

  +45 22 42 08 13