Menu

Kalaallisut: Una tooruk


Hjælp under uddannelsen

Som grønlandsk studerende i Danmark har du mulighed for at få vejledning, rådgivning og støtte flere steder fra

Uddannelsesvejlederne i Det Grønlandske Hus i Odense

Du kan kontakte din uddannelsesvejleder med spørgsmål til uddannelsesstøtte og særydelser fra Det Grønlandske Selvstyre. Det kan du læse mere om her.

Derudover kan du altid henvende dig til studievejlederne i Det Grønlandske Hus i Odense, hvis du har brug for rådgivning i faglige og personlige forhold under dine studier. Studievejlederne kan vejlede dig om dine muligheder.

 

Individuel studiehjælp

Du kan få individuel studiehjælp hos vores fantastiske studiehjælpere.

Studiehjælpen kan være i forhold til det sproglige, det studietekniske, faglig hjælp samt coaching. Studiehjælpen vil bidrage til, at du får det bedste ud af din studietid.

Det sproglige består af hjælp til akademisk dansk, både mundtligt og skriftligt, herunder:

 • Hvis du skal lave fremlæggelser/præsentationer
 • Hvordan du lærer at deltage aktivt i undervisningen
 • Forbedre dit skriftsprog
 • Blive bedre til at lave sætninger og at sætte komma

Det studietekniske kan være:

 • Planlægning af din studietid, så du bedre kan nå de opgaver, du skal lave
 • Hvordan du opdeler din skriftlige opgave, og hvad det overordnede indhold skal handle om
 • Fremlægningsteknikker
 • Undersøge hvilke studieteknikker, der virker bedst for dig
 • Prioritering af læsestof

Det faglige kan være:

 • Byggeteknisk forståelse
 • Fagligt indhold i design- og arkitektuddannelser
 • Fysik
 • IT som fag
 • Kemi
 • Kultur og samfund (humaniora)
 • Litteratur
 • Matematik
 • Religion
 • Sandsynlighedsregning
 • Styring af projektøkonomi
 • Tegningsprogrammer
 • Teknisk økonomi
 • Økonomi

Anden hjælp kan være:

 • Navigation i Danmark, herunder transport, billig spise- og shoppingsteder, kulturforståelse
 • Budgetlægning
 • CV-skrivning og ansøgninger
 • Forberedelse til jobsamtaler
 • Hjælp til LinkedIn-profil
 • Vejledning til networking og nødvendige kontakter

 

 

 
Knud Ole

Knud Ole Reffstrup 

 
Studiehjælper i Odense  
koreff@gmail.com   
Knud Ole er cand.scient. i Kemi og Fysik og er pensioneret gymnasielærer. Han kan hjælpe dig med:
 • Studieteknik:
  • Forklaringer af eller diskussioner om problemstillinger i opgaver
  • Vejledning til konkrete afleveringsopgaver
  • Fremlægning
 • Faglighed:
  • Fysik
  • Kemi
  • Matematik på lavt niveau
  • It-fag

 

   
   

 

     
Tanja Andreassen

Tanja Andreassen 

 
Studiehjælper i Odense  
Tanjaca71@gmail.com  

Tanja er uddannet PBA i Administration i Odense og er kontoruddannet på STI og EVU-adm. i Nuuk. Tanja er født i Maniitsoq, opvokset i Nuuk og har boet i Island. Hun kan hjælpe dig med:

 • Studieteknik
  • Planlægning
  • Projektstyring
 • Faglighed
  • Økonomi

 

Studievejlederne på skolen

Hvis du har brug for konkret rådgivning i forhold til dit studie, skal du kontakte studievejlederne på dit uddannelsessted.

Studievejlederne kender strukturen på uddannelsen og de muligheder, du kan gøre brug af, for at få hjælp til din uddannelse.

Studievejlederne på uddannelsesstedet kender også til SU-reglerne, og deres SU-kontor er desuden, hvor man indstiller til SU.

 

Studenterrådgivningen

Hos Studenterrådgivningen kan du få gratis hjælp i form af:

 • Individuelle samtaler: Få talt om det, der udfordrer dit studieliv - psykisk, fysisk eller socialt
 • Gruppeforløb om stress: Relevant for dig, hvis du ønsker at styrke din evne til at håndtere stressende situationer mere hensigtsmæssigt
 • Workshops om eksamensmestring: Arbejd med, hvordan du bedst kan overkomme det, der blokerer for din præstation til eksamen

Du kan læse mere om Studenterrådgivningens tilbud på deres hjemmeside eller på Facebook.

 

Specialpædagogisk støtte på din uddannelsesinstitution

Er du ordblind eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk støtte.

SPS skal sikre, at du kan gennemføre din videregående uddannelse på lige fod med andre studerende.

 

Tiltag mod ensomhed

Hvis du er mellem 20 og 35 år gammel og har svært ved at lære nye mennesker at kende, kan Det Grønlandske Hus i Odense tilbyde værestedet Plexus Odense. På Plexus Odense kan man spise sammen, drikke kaffe sammen eller gå til aktiviteter sammen - og så er initiativet gratis at deltage i.

 

Retshjælp

Retshjælp er gratis juridisk rådgivning. Du kan læse mere om dette på Advokatsamfundets hjemmeside.

Det Grønlandske Hus i Odense har kontakt til Advokat Dick Meiss, som du i første omgang kan forhøre dig hos, hvis du har behov for juridisk rådgivning. 

 

Tandbehandling

Ved akut behov for tandlægebesøg kan forsikringsselskabet IF dække udgifterne. Du skal:

 • Selv betale for din tandbehandling og få en udførlig regning og kvittering.
 • Sende regning med kvitteringen til os sammen med dine kontooplysninger. 
 • Forsikringsselskabet refunderer regningen til din konto, hvis din behandling er omfattet forsikringen.

 

Rejser ved alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie

I tilfælde af din nærmeste families (søskende, ægtefælle, børn, forældre, bedsteforældre) alvorlige sygdom eller dødsfald, kan du og eventuelt dine egne børn få tildelt en tur-retur-rejse til Grønland.

Kontakt din studievejleder i Det Grønlandske Hus i Odense for at høre nærmere. 

For yderligere informationer

 • Mette Lund

  Uddannelsesvejleder

  (+45) 25 60 76 46

 • Ida Ylander

  Uddannelsesvejleder

  (+45) 22 42 08 13