Menu

Pakkut-folket 

 

Kistaraq Egede

Projektleder
keg@dgh-odense.dk +45 52 10 44 49

Kistaraq er cand.scient. i Teknoantropologi og er projektleder for Pakkut under Det Grønlandske Hus i Odense og Det Grønlandske Hus i København. Kistaraq er megagod til planlægning, grafik og multimedie. Derudover har hun et stort kendskab til den grønlandske og danske (studie)kultur, da hun selv er født og opvokset i Nuuk og boet i mange år i Danmark.

 

Nikolaj Gedionsen 

Nikolaj Gedionsen

Underviser, spilleder og historieopfinder 
Nikolaat@yahoo.dk  

Nikolaj er cand.mag. i Engelsk og International Development Studies og er underviser på Tietgen Skolen i Odense. Nikolaj er suveræn til planlægning, kommunikation og er kreativ. Nikolaj er født og opvokset i Nuuk og han ved, hvad det vil sige at være grønlandsk studerende i Danmark. Derudover har Nikolaj passioneret rollespil som hobby igennem 15 år, som han har brugt i flere lande.

 

Nina Gøthche 

Nina Gøthche

 
Underviser  
nina.goethche@gmail.com  

Nina er cand.mag. i Dansk og Kunsthistorie. Nina har eget firma og er suveræn til både skriftlig og mundtlig dansk. Hun har undervist på gymnasier, pædagoguddannelser, handelsskoler, politiskoler og grundskoler i både Grønland, Norge og Danmark. Så hun kan tilpasse al undervisning specifikt til grønlandske studerende.

 

Studiehjælpere

Du kan vælge den studiehjælper, der passer til dit behov, uanset hvor han/hun kommer fra. Hvor I mødes er op dig og studiehjælperen – telefonisk, via internettet eller i person.

 

Anna Jørgensen

Anna Jørgensen 

 
Studiehjælper i Odense  
egonanna@gmail.com  

Anna er pensioneret sygeplejerske som stadig arbejder som censor. Hun kan hjælpe med læring i:

 • Studiemæssigt
  • Tilrettelæggelse af opgaver
  • Start på en mundtlig/skriftlig opgave
  • Indhold i opgaver
  • Det danske sprog i opgaver
  • Forberedelse til prøver/eksamen

 

 

Jonathan Jonathansen

 
Studiehjælper i København  
Juunataat91@hotmail.com  

Jonathan er uddannet Diplomingeniør - arktisk byggeri og infrastruktur og Civilingeniør i Byggeteknologi. Han kommer oprindeligt fra Sisimiut. Han kan hjælpe med læring i:

 • Studiemæssigt:
  • Planlægning og struktur
  • Rapportskrivning
  • Præsentationsteknik
 • Fagligt
  • Matematik (A-niveau)
  • Fysik (A-niveau)
  • Kemi (B-niveau)
  • Byggeteknisk forståelse
  • Teknisk økonomi
  • Tegningsprogrammer
  • Sandsynlighedsregning
 • Derudover
  • Hjælp til CV og jobsøgning
  • Introduktion og forbedring af LinkedIn profil
  • Budget håndtering
  • Vejledning til netværk og nødvendige kontakter

 

Knud Ole Reffstrup 

Knud Ole Reffstrup 

 
Studiehjælper i Odense  
koreff@gmail.com   
Knud Ole er cand.scient. i Kemi og Fysik og er pensioneret gymnasielærer. Han kan hjælpe med læring i:
 • Studiemæssigt
  • Forklaring/diskussion af problemstillinger
  • Vejledning til konkrete afleveringsopgaver
  • Fremlægning
 • Fagligt
  • fysik
  • kemi
  • matematik på lavere niveau
  • IT som fag

 

Marianne Olsen

Marianne Olsen 

 
Studiehjælper i København  
meoprivat@gmail.com  

Marianne er pensioneret bibliotekar og er frivillig mentor i ILIK i København. Hun har arbejdet i biblioteker i Danmark og i både Vest- og Østgrønland. Hun kan hjælpe med læring i:

 • Studiemæssigt
  • Skriftlig fremstilling
  • Mundtlig fremstilling
 • Derudover
  • Coaching

 

Naja Lynge

Naja Lynge 

 
Studiehjælper i København  
najalynge@gmail.com  

Naja er Arkitekt MAA, chefkonsulent og er frivillig mentor i ILIK i København. Hun kommer fra en dansk- grønlandsk familie og kender derfor godt til Grønland og grønlændere. Hun kan hjælpe med læring i:

 • Studiemæssigt
  • Planlægning
  • Skiftlige opgaver
  • Mundtlige præsentationer