Menu
Pakkut    

Pakkut-folket

 

Kistaraq

Kistaraq Egede

Projektleder
keg@dgh-odense.dk +45 52 10 44 49

Kistaraq er cand.scient. i Teknoantropologi og er projektleder for Pakkut under De Grønlandske Huse i Odense og København. Kistaraq er dygtig til planlægning af tid, projekter og opgaver. Hun har stor erfaring med grafik, multimedie og den gode jobansøgning. Hun har desuden stort kendskab til dansk-grønlandsk kulturformidling både i hverdagen og i forbindelse med uddannelse.

 

Nina

Nina Gøthche

 
Konsulent  
nin@dgh-odense.dk  

Nina er cand.mag. i Dansk og Kunsthistorie. Nina er projektleder i "Klar til studieliv" og er suveræn til skriftligt og mundtligt dansk. Hun har undervist på gymnasier, pædagoguddannelser, handelsskoler, politiskoler og grundskoler i både Grønland, Norge og Danmark. Derfor kan Nina tilpasse al undervisning specifikt til grønlandske studerende.

 

Nikolaj

Nikolaj Gedionsen

Ordstyrer ved kulturforståelse
Nikolaat@yahoo.dk  

Nikolaj er cand.mag. i Engelsk og International Development Studies og er underviser på Tietgen Skolen i Odense. Nikolaj er suveræn til planlægning, kommunikation og er utrolig kreativ. Nikolaj er født og opvokset i Nuuk og han ved, hvad det vil sige at være grønlandsk studerende i Danmark. Derudover er Nikolaj passioneret i rollespil som hobby igennem 20 år - en hobby, som han har rejst til flere lande med.

 

Hanne Andersen

Hanne Andersen

 
Ordstyrer ved kulturforståelse  
ha_gl@yahoo.dk  

Hanne Andersen har PBA i Global Nutrition and Health indenfor Lifestyle Coaching and Fitness Management. Hanne er skrap til coaching, mentoring og yoga mod stress. Hanne er født og opvokset i Nuuk og har rejst meget i verden. Derudover er Hanne passioneret omkring holistisk sundhed og personlig udvikling.

 

 

Frivillig studiehjælpere

Du kan vælge den studiehjælper, der passer til dit behov, uanset hvor vedkommnede kommer fra. Hvor I mødes er op dig og studiehjælperen – telefonisk, via internettet eller i person.

Jonathan

Jonathan Jonathansen

 
Studiehjælper i København  
Juunataat91@hotmail.com  

Jonathan er uddannet Diplomingeniør i Arktisk Byggeri og Infrastruktur og som Civilingeniør i Byggeteknologi. Han kommer oprindeligt fra Sisimiut. Han kan hjælpe dig med:

 • Studieteknisk
  • Planlægning og struktur af dit arbejde
  • Rapportskrivning
  • Præsentationsteknikker
 • Fagligt
  • Matematik (A-niveau)
  • Fysik (A-niveau)
  • Kemi (B-niveau)
  • Byggeteknisk forståelse
  • Teknisk økonomi
  • Tegningsprogrammer
  • Sandsynlighedsregning
 • Derudover
  • Hjælp til CV og jobsøgning
  • Introduktion og forbedring af LinkedIn profil
  • Budget håndtering
  • Vejledning til hvordan du udbygger dit netværk

 

Knud Ole

Knud Ole Reffstrup 

 
Studiehjælper i Odense  
koreff@gmail.com   
Knud Ole er cand.scient. i Kemi og Fysik og er pensioneret gymnasielærer. Han kan hjælpe dig med:
 • Studieteknisk
  • Forklaring/diskussion af problemstillinger i opgaver
  • Vejledning til konkrete afleveringsopgaver
  • Fremlægning
 • Fagligt
  • Fysik
  • Kemi
  • Matematik på lavere niveau
  • IT som fag

 

Marianne

Marianne Olsen 

 
Studiehjælper i København  
meoprivat@gmail.com  

Marianne er pensioneret bibliotekar og er frivillig mentor i ILIK i København. Hun har arbejdet som bibliotekar både i Danmark og i Vest- og Østgrønland. Hun kan hjælpe dig med:

 • Sproglighed
  • Dansk skriftlig fremstilling
  • Dansk mundtlig fremstilling
 • Derudover
  • Coaching

 

Naja

Naja Lynge 

 
Studiehjælper i København  
najalynge@gmail.com  

Naja er Arkitekt MAA, chefkonsulent og er frivillig mentor i ILIK i København. Hun kommer fra en dansk-grønlandsk familie og kender derfor godt til Grønland og grønlændere. Hun kan hjælpe dig med:

 • Sproglighed
  • Træning i dansk, så du bliver fortrolig med sproget og hviler i dig selv til eksamen
  • Kommunikation under præsentationer
 • Motivation
  • Peptalks og motivation til dit studie
  • Planlægning på hjemmefronten om de ting, der kan være i vejen for et godt studieliv
  • Planlægning af studielivet, så du også får tid til at hygge dig
 •  Studiemæssigt
  • Skriftlige opgaver
  • Mundtlige præsentationer
 • Fagligt
  • Fagligt indhold i design- og arkitektuddannelser
 • Andet
  • Navigation i Danmark - hvor kommer man lettest til stranden? Til skoven? Billigt ud at spise? Gratis på museum?
  • CV, skrivning af ansøgninger og forberedelse af jobsamtaler vedr. studiejob og job efter endt studie

 

Tanja Andreassen

Tanja Andreassen 

 
Studiehjælper i Odense  
Tanjaca71@gmail.com  

Tanja er uddannet PBA i Administration i Odense og er kontoruddannet på STI samt EVU-adm. i Nuuk. Tanja er født i Maniitsoq, opvokset i Nuuk og har boet i Island. Hun kan hjælpe dig med:

 • Studieteknisk
  • Planlægning
  • Projektstyring
 • Fagligt
  • Økonomi
 • Andet
  • Styring af privatøkonomi

Vil du gerne være med i vores team?

Har du en kompetence eller en evne, som vores studerende kan få gavn af? Det har ingen betydning, om du selv er studerende, er i job, er uden job eller om du er pensionist - du kan altid blive en del af vores studiehjælperkorps. Hjælpen kan eksempelvis bestå i noget fagligt, sprogligt (skriftligt eller mundtligt), fremlægning, eksaminer (skriftligt eller mundtligt), forberedelse eller at tilbyde et lyttende øre til en studerende (være mentor i dagligdagsstudierne). Hvor meget tid, du vil bruge på at hjælpe de enkelte studerende, er op til dig og den studerende. Derudover har du mulighed for at melde dig til at være studiehjælper til arrangementet Tirsdagstræf.

Vil du være med til at hjælpe og støtte vores studerende, så kan du læse mere her.