Menu
Pakkut    

Rollespil hjælper grønlandske studerende

2. september 2020

Studerende tilknyttet de Grønlandske Huse i København og Odense får nu mulighed for at øve diskussion og argumentation via rollespil.

Nogle grønlandske studerende har svært ved at komme med deres meninger og argumentere dybere, når de er i grupper, i klassen eller til eksamen. Ifølge leder for projektet Pakkut, Kistaraq Egede, medfører dette, at de studerende ikke fuldender deres potentiale og præsterer dårligere end de egentlig kan.

”Jeg har flere gange fået at vide af eksaminatorerne, at de kunne høre, at jeg kunne mere end det jeg sagde til eksamen. Men at de kun kunne give karakter ud fra det jeg faktisk sagde.”
– Projektleder Kistaraq Egede

For at afhjælpe dette problem vil projekt Pakkut afvikle 3 bordrollespil i slutningen af september, oktober og november i henholdsvis København og Odense. Ved at spille en rolle som en anden person får deltagerne mulighed for at øve sig i at komme til orde og argumentere for deres sag. Derudover får de mulighed for at se sig selv fra et andet perspektiv og opdage, hvor deres svagheder og styrker ligger.

”At øve sig til eksamen ved hjælp af rollespil var grænseoverskridende på en god måde.”
– veterinærstuderende Malu Hoseassen Samuelsen, deltager i pilotprojektet til rollespil

De studerende kan tilmelde sig én eller flere rollespilsdage. Overskrifterne bliver ”Skær igennem”, ”Fremlæggelse” og ”Eksamen”. For at sikre deltagernes tryghed er der højst 6 deltagere på hvert rollespil. Spilleleder og historieopfinder er Nikolaj Gedionsen, som selv har været grønlandsk studerende i Danmark.

Fakta

Pakkut

Formålet med projektet er at styrke de grønlandske studerendes akademiske sprog og deres kendskab til dansk (studie)kultur. I dette semester køres følgende tiltag:

  • online workshops til alle grønlandske studerende i Danmark lige fra studiestart til eksamen
  • studiecaféer i København og Odense
  • rollespil i København og Odense
  • personligt studiehjælp fra frivillige studiehjælpere tilknyttet de to huse

Pakkut er skabt i samarbejde mellem de to Grønlandske Huse i Odense og København og finansieres af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børne- og Socialministeriet og Finansministeriet i Danmark og kører over en fireårig periode fra 2019.

Undervisere i Pakkut

Nikolaj Gedionsen er cand.mag. i engelsk og International Development Studies og er underviser på Tietgen Skolen i Odense. Nikolaj er født og opvokset i Nuuk og er passioneret rollespiller igennem 15 år. Han skal undervise i studiestartshjælp, planlægning og være spilleleder.

Nina Gøthche er uddannet cand.mag. i dansk og kunsthistorie. Nina har undervist på gymnasier, pædagoguddannelser, handelsskole, politiskoler og grundskoler i både Grønland, Norge og Danmark. Hun skal undervise i mundtlig og skriftlig dansk.

De Grønlandske Huse

De Grønlandske Huse i Danmark informerer om Grønland og grønlandske forhold. Uddannelsesafdelingen i husene administrerer og vejleder kommende og eksisterende studerende fra Grønland.

De Grønlandske Huse i København og Odense dækker Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden.