Menu
Pakkut    

Pakkut i nye klæder

31. marts 2020

I kølvandet på Covid-19 krisens lukning af Danmark får studerende fra Grønland en fantastisk mulighed for at få hjælp, via Pakkut, til deres studier uden at skulle forlade hjemmet.

I disse tider kræver uddannelsesinstitutionerne, at de studerende stadig skal følge med i undervisning, læse pensummet op, lave gruppeopgaver og udføre alle de ting, der kræves for at studere – hjemmefra. Det kræver selvdisciplin af de studerende og omstillingsparathed fra de eksisterende støttende tilbud. For at imødekomme dette, har vi i Pakkut tilpasset og udvidet vores indsats.

De planlagte tilstedeværelseskurser i studiedansk og studiekultur er nu lavet om til webinarer (seminarer igennem nettet) igennem konferencetjenesten Zoom. Her får de studerende tips og tricks til deres studieliv og udveksle egne erfaringer. Til hvert webinar tager underviseren, Nina Gøthche, udgangspunkt i de studerendes aktuelle behov og studieliv.

For at motivere og støtte de studerende har Pakkut opstartet ugentlige Zoom-møder, kaldt ”Tallimanngorneeraq”. Her bliver der snakket bl.a. om, hvordan det går med at gå hjemme og lave opgaver, tips og tricks til at holde motivationen oppe og social hyggesnak om stort og småt.

Arktisk ingeniørstuderende Poul-Erik Siegstad finder værktøjer til studiet, fået fra Pakkut, værdifulde. Derudover bruger han Pakkut til at møde andre grønlandske studerende i Danmark.

De studerende har fået mulighed for at søge personlig støtte med deres dagligdag. Eksempelvis kan projektleder, Kistaraq Egede, hjælpe med at sætte dem i gang i hverdagene eller hjælpe dem med at planlægge deres dag, uge- eller semester.

"Pakkut tilbyder nogle rigtig fede kurser, der er studierelevante og lærerige. Jeg har været glad for at få indblik i, hvad de har at tilbyde.”
– Marie Didriksen, Sygeplejestuderende

Derudover har de studerende mulighed for at få direkte online studiehjælp fra frivillige studiehjælpere tilknyttet begge huse. Studiehjælp kan f.eks. være indenfor planlægning, coaching af de studerende omkring deres studieliv, skriftlig fremstilling, korrekturlæsning i dansk eller mere fagspecifikt hjælp – alt efter de frivilliges baggrund. Hvis du har lyst til at blive en del af studiehjælpkorpset, er du velkommen til at kontakte projektleder Kistaraq Egede på hendes mail: keg@dgh-odense.dk.

Fakta

Underviser

Nina Gøthche er uddannet cand.mag. i dansk og kunsthistorie. Nina har undervist på gymnasier, pædagoguddannelser, handelsskole, politiskoler og grundskoler i både Grønland, Norge og Danmark.

Pakkut

Pakkut er skabt i samarbejde mellem de to grønlandske huse i Odense og København og finansieres via den danske finanslov i en fireårig periode fra 2019. Formålet med projektet er, at styrke de grønlandske studerendes akademiske sprog og studiekultur. Derved at kunne nedbringe uddannelsesafbrydelser hos denne målgruppe ved, at ruste dem bedre til studiet.

De Grønlandske Huse

De Grønlandske Huse informerer om Grønland og grønlandske forhold. Uddannelsesafdelingen i husene administrerer og vejleder kommende og eksisterende studerende fra Grønland.

De Grønlandske Huse i København og Odense dækker Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden.