Menu
Pakkut    

God start på studie i Danmark

26. juni 2019

De grønlandske studerende ved de Grønlandske Huse i Odense og København får nu en fantastisk mulighed for, at få intensive kurser i studiedansk og studiekultur gratis.

For at give de studerende den bedst mulige start på studiet i Danmark og et godt studieforløb, er der i Odense og København oprettet to kursustilbud og opfølgende vejledning:

  • Det første kursus fokuserer på studiedansk og integration i den danske studiekulture, og er tilpasset til de nye studerende, der ikke har studeret i Danmark før.
  • Det andet kursus skal udover studiedansk fokusere på studieteknik og mindre på kulturforståelse, og er tilpasset de eksisterende studerende i Danmark eller dem der har studeret i Danmark før.

Deltagerne skal blandt andet gennemgå studieplanlægning, diskussioner, fremlæggelser, opgaveskrivning og dansk studiekultur.

”Vi håber med dette tiltag, at de studerende får værktøjer til studiet og fagligt fællesskab, hvor de kan bruge hinanden i fremtiden, lige så meget som de kan bruge os.” siger projektleder Kistaraq Egede.

Alle deltagere får deres transportudgifter dækket og får et diplom og to biografbilletter, når de færdiggør kurset. De to grønlandske huse håber, at så mange som muligt tager imod det gode tilbud.

”Selv om jeg har studeret i flere år her i Odense, ser jeg frem til at øve i gruppediskussioner, fremlæggelser og mundtlige eksamener.”
– Finansøkonomstuderende Ivalu Kanuthsen

Projektet hedder Pakkut og er skabt i samarbejde mellem de to grønlandske huse i Odense og København og finansieres via den danske finanslov i en fireårig periode.

De Grønlandske Huse

De Grønlandske Huse informerer om Grønland og grønlandske forhold, og uddannelsesafdelingen administrerer og vejleder blandt andet kommende og eksisterende studerende fra Grønland.

De Grønlandske Huse i København og Odense dækker over Sønderjylland, Fyn, Sjælland, Bornholm og øerne omkring.

”Pakkut”

Ordet ”pakkut” kommer fra grønlandsk og er navnet på et balanceudstyr nye karakroere kan bruge, for ikke at kæntre. En pakkut kan være en balancestang eller en slags ballon, som man sætter på siden af kajakken.