Menu

Individuel studiehjælp

Du kan få individuel studiehjælp hos vores fantastiske studiehjælpere, der er tilknyttet De Grønlandske Huse i København og Odense.

Studiehjælpen kan være i forhold til det sproglige, det studietekniske, faglig hjælp samt coaching. Studiehjælpen vil bidrage til, at du får det bedste ud af din studietid.

Det sproglige består af hjælp til akademisk dansk, både mundtligt og skriftligt, herunder:

 • Hvis du skal lave fremlæggelser/præsentationer
 • Hvordan du lærer at deltage aktivt i undervisningen
 • Forbedre dit skriftsprog
 • Blive bedre til at lave sætninger og at sætte komma

Det studietekniske kan være:

 • Planlægning af din studietid, så du bedre kan nå de opgaver, du skal lave
 • Hvordan du opdeler din skriftlige opgave, og hvad det overordnede indhold skal handle om
 • Fremlægningsteknikker
 • Undersøge hvilke studieteknikker, der virker bedst for dig
 • Prioritering af læsestof

Det faglige kan være:

 • Byggeteknisk forståelse
 • Fagligt indhold i design- og arkitektuddannelser
 • Fysik
 • IT som fag
 • Kemi
 • Kultur og samfund (humaniora)
 • Litteratur
 • Matematik
 • Religion
 • Sandsynlighedsregning
 • Styring af projektøkonomi
 • Tegningsprogrammer
 • Teknisk økonomi
 • Økonomi

Anden hjælp kan være:

 • Navigation i Danmark, herunder transport, billig spise- og shoppingsteder, kulturforståelse
 • Budgetlægning
 • CV-skrivning og ansøgninger
 • Forberedelse til jobsamtaler
 • Hjælp til LinkedIn-profil
 • Vejledning til networking og nødvendige kontakter

Alle vores studiehjælpere har erfaring med at hjælpe grønlandske studerende, så du skal bare kigge på listen over studiehjælpere og vælge, hvem, du synes, passer bedst til dig. 

Du kan vælge den studiehjælper, der passer til dine behov, uanset hvilket hus vedkommende er tilknyttet. Du tager kontakt til studiehjælperen via den mail, der står ud for studiehjælperens navn.

Hvor I mødes, er op dig og studiehjælperen - det kan være telefonisk, via internettet eller ansigt til ansigt. 

Kontakt projektleder Kistaraq, hvis du er i tvivl.

OBS: Studiehjælperne ser ikke altid jeres mail med det samme, især ikke hvis mailen er endt i deres spam-mappe. Hvis der er skrevet et telefonnummer ud for studiehjælperens navn, er det derfor bedst at sende en SMS først.

Jonathan

Jonathan Jonathansen

 
Studiehjælper i København  
Juunataat91@hotmail.com  

Jonathan er uddannet Diplomingeniør i Arktisk Byggeri og Infrastruktur og som Civilingeniør i Byggeteknologi. Han arbejder som projektingeniør i København, men kommer oprindeligt fra Sisimiut. Han kan hjælpe dig med:

 • Studieteknik
  • Planlægning og strukturering af dit arbejde
  • Rapportskrivning
  • Præsentationsteknikker
 • Faglighed
  • Matematik (A-niveau)
  • Fysik (A-niveau)
  • Kemi (B-niveau)
  • Byggeteknisk forståelse
  • Teknisk økonomi
  • Tegningsprogrammer
  • Sandsynlighedsregning
 • Derudover
  • Hjælp til CV og jobsøgning
  • Introduktion og forbedring af din LinkedIn-profil
  • Budgethåndtering
  • Vejledning til hvordan du udbygger dit netværk

 

Knud Ole

Knud Ole Reffstrup 

 
Studiehjælper i Odense  
koreff@gmail.com   
Knud Ole er cand.scient. i Kemi og Fysik og er pensioneret gymnasielærer. Han kan hjælpe dig med:
 • Studieteknik:
  • Forklaringer af eller diskussioner om problemstillinger i opgaver
  • Vejledning til konkrete afleveringsopgaver
  • Fremlægning
 • Faglighed:
  • Fysik
  • Kemi
  • Matematik på lavt niveau
  • It-fag

 

Marianne

Marianne Olsen 

 
Studiehjælper i København  
meoprivat@gmail.com  

Marianne er pensioneret bibliotekar og er frivillig mentor i ILIK i København. Hun har arbejdet som bibliotekar både i Danmark og i Vest- og Østgrønland. Hun kan hjælpe dig med:

 • Sproglighed
  • Dansk skriftlig fremstilling
  • Dansk mundtlig fremstilling
 • Derudover
  • Coaching

 

Naja

Naja Lynge (er ikke tilgængelig før 4. februar 2023)

 
Studiehjælper i København  
najalynge@gmail.com  / sms til 26 22 01 45  

Naja er arkitekt MAA, bygherrerådgiver, projektleder og frivillig mentor i ILIK i København. Hun kommer fra en dansk-grønlandsk familie og kender derfor godt til Grønland og grønlændere. Hun kan hjælpe dig med:

 • Sproglighed
  • Træning i dansk, så du bliver fortrolig med sproget og hviler i dig selv til eksamen
  • Kommunikation under præsentationer
 • Motivation
  • Peptalks og motivation til eksamen
  • Planlægning på hjemmefronten om de ting, der kan være i vejen for et godt studieliv
  • Planlægning af studielivet, så du også får tid til at hygge dig
 • Studiemæssigt
  • Skriftlige opgaver
  • Mundtlige præsentationer
 • Faglighed
  • Fagligt indhold under design- og arkitektuddannelser
 • Andet
  • Navigation i Danmark - hvordan kommer man lettest til stranden? Til skoven? Billigt ud at spise? Gratis på museum?
  • CV, skrivning af ansøgninger og forberedelse af jobsamtaler vedr. studiejob og job efter endt studie

 

Tanja Andreassen

Tanja Andreassen 

 
Studiehjælper i Odense  
Tanjaca71@gmail.com  

Tanja er uddannet PBA i Administration i Odense og er kontoruddannet på STI og EVU-adm. i Nuuk. Tanja er født i Maniitsoq, opvokset i Nuuk og har boet i Island. Hun kan hjælpe dig med:

 • Studieteknik
  • Planlægning
  • Projektstyring
 • Faglighed
  • Økonomi
 • Andet
  • Styring af privatøkonomi

For yderligere informationer