Menu

Fotografi: 06.12.22: Pakkuts Odense Vinterspisning og julefrokost i samarbejde med Avalak. Fotograf: Kistaraq Egede, alle man kan se på fotografiet har godkendt.

”Pakkut” stopper med udgangen af 2022

Indsatserne under Pakkut, der har støttet de grønlandske studerende under deres studier, stopper med udgangen af året. Grunden hertil er, at Pakkut er et 4-årigt projekt finansieret af den danske regering fra 2019 til og med 2022. Formålet med Pakkut var at hjælpe grønlandske studerende i Danmark med akademisk dansk og studiekultur.

Pakkut har tilbudt mange indsatser i løbet af de fire år, som gennem tiden er blevet tilpasset ud fra høstede erfaringer og – ikke mindst – de mange begrænsninger under Corona-restriktionerne. Der har været kørt kurser til nye og ”gamle” studerende, længere og kortere workshops med en lang række emner bl.a. studiestart, snakkekultur og eksamen, studiecaféer, rollespilsøvelser til eksamener og fremlæggelser, individuel studiehjælp, semesterstarts- og semesterafslutningsfestligheder, træf med fokus på studiehjælp, kulturdebatter og socialt samvær, og under nedlukningerne har tilbuddene omlagt til online møder og kurser for alle grønlandske studerende under de Grønlandske Huse i Danmark inkl. arktiske studerende i Sisimiut og i udlandet.

Flere end 200 studerende har haft brug af Pakkut, hvor mange har deltaget i de ugentlige arrangementer.

Pakkut har været et fælles projekt organiseret af Det Grønlandske Hus i Odense og Det Grønlandske Hus i København.

Hold dig generelt orienteret om husenes tilbud til grønlandske studerende på hjemmesiderne eller Sociale Medier for de grønlandske huse eller tag fat i én af vores uddannelsesvejledere (https://www.dgh-odense.dk/da/om-huset/personale-sulisut/). 

 

 


 

 

 • Taleøvelser

  Aviaaja filmede Tukuma med Tukumas mobil i taleøvelsen. På den måde kunne Tukuma selv skulle analysere egen tale efterfølgende.
 • Gruppeopgaver

  Naasunnguaq og Thomas får hjælp fra underviseren Irene (Lærdansk).
 • Interviews

  Inunnguaq og Tukuma bliver interviewet af Aviaaja og Naasunnguaq
 • Skriveøvelser

  Ivalo og Thomas planlæggede deres skriveøvelse.
 • Lektielæsning

  Naasunnguaq sad og læste lektielæsning.
 • Rapportskrivningsøvelse

  Tukuma og Inunnguaq skulle lave rapportskrivningsøvelsen sammen.

For yderligere informationer