Menu

Efterskoletuutilinnut

Qallunaat Undervisningsministerianiit Efterskoleforeningi maani danmarkimiitup imatut nalunaarfigivaatigut:

 

Iliiniartoq angerlarsinnaanngippat, soorlu nunanit allaninngaaneerpat, atuafigisaasa nappaat pissutaaluni immikkut ineqassappat isumagissaavaa testip akissuttaa imalluunniit nappaatip qaangiunnerata 48tiimit kingorna tikillugu.

 

Tassa imaappoq efterskolertoq allamukarsinnaanngippat efterskolemiiginnarnissaa efterskolelit isimagisussaavaat.

aamma takkuuk/se også

https://www.efterskolerne.dk/Aktuelt/Genaabning

 

Kære pårørende til efterskolelever Vi har fået følgende meddelelse fra Efterskoleforeningen der pva. Undervisningsministeret meddeler at:

I tilfælde af, at en elev af særlige grunde ikke kan hjemsendes, fx fordi eleven har bopæl i udlandet, bør skolen sikre, at eleven isolerer sig fra andre elever på skolen i den periode, hvor eleven enten afventer svar på test (potentielt smittet) eller indtil 48 timer efter, at eleven har haft symptomer (konstateret smitte).

 Det betyder kort sagt, at efterskolerne er forpligtiget på, at beholde eleverne på skolen, hvis de ikke har andre steder at tage hen.