Menu

 

I forbindelse med at efterskolerne er lukket pga. coranakrisen skal vi gøre opmærksom på at eleverne har pligt til at følge nødundervisningen, også selvom de befinder sig i Grønland pt.:

Nødundervisning – de vigtigste regler:

  • Alle efterskoler har pligt til at gennemføre nødundervisning ”i videst muligt omfang” for de elever, der ikke kan modtage den almindelige undervisning som følge af skolens lukning i forbindelse med bekæmpelse af covid19.
  • Eleverne har pligt til at deltage i nødundervisningen, og skolen skal registrere elevernes fravær fra nødundervisningen. 

I kan holde jer orienteret på efterskoleforeningens hjemmeside her: www.efterskolerne.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Marts/QANedlukning

Selvstyret har meldt ud at efterskoleelever kan få en midlertidig billet hjem indtil coronakrisen er overstået, dog skal de i karantæne de første 14 dag derhjemme. Der er dog pt. lukket for atlantflyveren og Nuuk er lukket ned.

Selv om der er lukket for alm. atlantflyvning har forældre til børn under 18 år mulighed for at søge om rejse til deres børn. Det er forældrene selv der kan søge dette. Det er nu ikke længere via Sullissivik.gl dette skal søges men ved at kontakte Efterskoleadministrationen via mail: efterskole@nanoq.gl.

Hvis eleverne ikke har et sted at være i Danmark er der nødpasning på Lejrskolen Langberggård i Skive, kontakt:

Galtrup efterskolemi pisortaq: Jens Hvid oqarasuaat +45 41 27 50 20

eller

Ellen Jensen Karlsen, Ilinniartitaanermut aqutsisoqarfik e-mail: eljk@nanoq.gl imlt. Oqarasuaat +299 346212

Statsministeriet har d. 6/4 udmeldt at efterskolerne holdes lukket foreløbig til d. 10/5. Desuden bliver alle eksamener annulleret og årskaraktererne bliver gjort til eksamenskarakteren.

Yderligere information kan ske på tlf. 2242 0813 (Marianne, Fyn) eller tlf. 2560 7646 (Mette, Jylland) i den normale arbejdstid

_______________________________________________________

Corona pissutaalluni efterskolit matoqqagallanerini atatillugu nalunaarutigissavarput ilinniartut pingitsoornatik qarasaasiakkut atuartitsinermi malinnaasussaasut:

Ajutoornemi atuartitsineq – malittarisassat pingaarnerit

  • Covid19-imut atatillugu atuarfiup matuneqarnerata kingunerisaanik atuartunut nalinginnaasumik atuartinneqarsinnaanngitsunut atuarfiit tamarmik ’sapinngisamik annertussusilimmik” ajutoornermi atuartitsinermik ingerlatsinissaminnik pisussaaffeqarput.
  • Atuartut ajutoornermi atuartitsinermi peqataanissaminnut pissussaapput, atuarfiullu atuartut ajutoornermi atuartitsinermi peqataanngitsut nalunaarsortussaavai. 

Uani Efterskoleforening-ip nittartagaani paasissutisaat malinnaaffigineqarsinnaapput: www.efterskolerne.dk/Aktuelt/Nyheder/Marts/QANedlukning/Corona_gronlandsk

Namminersortunut oqartassat aalajangerpaat efterskoletut angerlarallarsinnaasut ullullu 14 silliit angerlarsimaffimminiissasut. Kisiannili massakkorpiaq timmisartorsuaq uninngavoq Nuullu matoqqalluni.

Timmisartorsuaq uninngagaluartoq angajoqqaat 18-nik inorlugit ukioqartunik meeraqartut meeqqat angalanissaannut qinnuteqarsinnaapput. Angajoqqaat tamanna nammineq isumagisassarrat. Sullissivik.gl aqqutigalugu tamanna qinnutigineqarsinnaajunnaarpoq, kisianni massakkut Efterskoleadministration-mut qinnutigineqarsinnaavoq una mail aqqutigalugu: efterskole@nanoq.gl

Efterskolertoq inisimaffissaqanngippat Skivemi Langberggård lejrskolemiissinnaavoq, saaffiginniffissaq:

Galtrup efterskolemi pisortaq: Jens Hvid oqarasuaat +45 41 27 50 20

Imaluunniit

Ellen Jensen Karlsen, Ilinniartitaanermut aqutsisoqarfik e-mail: eljk@nanoq.gl imlt. Oqarasuaat +299 346212

April 6ani Statsministerip nalunaarutigivaa siusinnerpaamik 10. maj efterskolit ammaqqissasut. Misilitsinnissallu taammaatiinnarneqarput, paarlaatigalugu årskarakterit atuutissapput. 

Paasiniaarusukkivit uunnga sianersinnaavutit: 2242 0813 (Marianne, Fyn) imall.  2560 7646 (Mette, Jylland) naliginnaasup suliffiup nalaani