Menu

Generelle informationer

I hverdagene mellem jul og nytår kan uddannelsesvejleder Marianne Jensen kontaktes på 2242 0813

Ulluinnarni juullikkut ukiortaallu akornanni siunnersorti Marianne Jensen sianerfigineqarsinnaavoq 2242 0813

Covid 19

DK matunerani nunatsiniit savalimmiunilu atuartut Efterskole qimattariaqanngilaat. Taamatuttaaq nunatsinniit utiaartut 10.januar tungaanut sumiffissaqanngikkunik atuarfimmiissinnaappu

Kastrupimut tikikkunuk mittarfimmi Falckmi misilitsinnaapput /test

https://www.falck.dk/foerstehjaelp/saadan-goer-du/fokus-paa-covid-19/coronatest_privat/

 

 

Under nedlukningen er elever med bopæl i Grønland og på Færøerne undtaget fra hjemsendelse. Skolerne skal derfor kunne tage imod elever fra Færøerne, Grønland og elever med bopæl i udlandet, hvis de har planlagt ankomst til Danmark inden den 10. januar og ikke har andre steder at være.   

Gratis test ved ankomst til Kastrup Lufthavn Eleverne har mulighed for at blive testet gratis ved ankomst i Kastrup Lufthavn. Falcks testcenter ligger indenfor i Terminal 2. Læs mere her

https://www.falck.dk/foerstehjaelp/saadan-goer-du/fokus-paa-covid-19/coronatest_privat/

 

I ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Efterskoletuutilinnut

Qallunaat Undervisningsministerianiit Efterskoleforeningi maanni danmarkimiitup imatut nalunaarfigivaatigut:

 

Iliiniartoq angerlarsinnaanngippat, soorlu nunanit allaninngaaneerpat, atuafigisaasa nappaat pissutaaluni immikkut ineqassappat isumagissaavaa testip akissuttaa imalluunniit nappaatip qaangiunnerata 48tiimit kingorna tikillugu.

 

Tassa imaappoq efterskolertoq allamukarsinnaanngippat efterskolemiiginnarnissaa efterskolelit isimagisussaavaat.

Aamma takuuk /læs også information fra efterskoleforeninge

https://www.efterskolerne.dk/Aktuelt/Genaabning

 

 

Kære pårørende til efterskolelever Vi har fået følgende meddelelse fra Efterskoleforeningen der pva. Undervisningsministeret meddeler at:

I tilfælde af, at en elev af særlige grunde ikke kan hjemsendes, fx fordi eleven har bopæl i udlandet, bør skolen sikre, at eleven isolerer sig fra andre elever på skolen i den periode, hvor eleven enten afventer svar på test (potentielt smittet) eller indtil 48 timer efter, at eleven har haft symptomer (konstateret smitte).

 Det betyder kort sagt, at efterskolerne er forpligtiget på, at beholde eleverne på skolen, hvis de ikke har andre steder at tage hen.

 

 

 

 

Kalaallisut

Efterskoler er kostskoler for unge mellem 14 og 18 år. Her kan du bl.a. få undervisning i skolefag, der svarer til folkeskolens 8., 9. og 10. klasse. 10 klasse anbefales til jer der har afsluttet folkeskolen, da der er mere valgfrihed ift. fag ect.

Der er 3 måder, at komme på efterskole på, alt efter hvem der sender eleven på efterskole:

 • Forældrene betaler og sørger selv for eleven og opholdet
 • Efterskoleophold med støtte via Selvstyrets Efterskoleadministration
 • Efterskole igennem kommunerne (anbragte børn)

Det Grønlandske Hus Odense vejleder elever, forældre, kontaktfamilie og efterskolerne i Region Syddanmark i tæt samarbejde med Efterskoleadministrationen i Grønland.

Eleven

Efterskoleophold kræver, en vis modenhed og ansvarsfølelse, f.eks.

 • at eleven skal indordne sig de regler der er på skolen
 • have mod på at lære en hel masse nye mennesker at kende
 • acceptere højt støjniveau og aktivitet
 • være villig til at kommunikere på dansk

Vores erfaring viser, at jo yngre og mindre moden eleven er, desto større er risikoen for, at de afbryder efterskoleopholdet.

Valg af efterskole

Når man skal vælge en efterskole, skal man være opmærksom på, hvad for en type efterskole man ønsker. F.eks.

 • bogligt
 • musisk
 • sportslig
 • religiøs
 • om efterskolen skal tilgodese andre særlige behov

Vi anbefaler, at man vælger en efterskole, der ikke er for stor. På den måde vil skolen have tid til den enkelte elev.

For mere information, læs om skolerne på efterskole.dk

Ansøgning

Grundlæggende betingelser for tilskud er:

 • Eleven og forældrene skal have haft fast bopæl i Grønland i mindst 1 år umiddelbart forud for efterskoleopholdets start
 • Eleven skal have afsluttet 8 års skolegang eller være være mellem 14 og 17 år
 • Eleven skal være optaget på en efterskole godkendt af Undervisningsministeriet
 • Eleven skal have en kontaktfamilie
 • Sammen med ansøgningsskemaet vedlægges
  • dåbsattest,
  • historisk bopælsattest og
  • bopælsattest for husstanden

Der er ingen ansøgningsfrist, men hvis Efterskoleadministrationen skal arrangere elevens rejse, skal de have modtaget ansøgningen inden den 15. marts.

* Børn anbragt udenfor hjemmet og børn med vidtgående handicap skal søge om efterskoleophold i Danmark via barnets sagsbehandler i kommunen. 

Tilskud

Man kan søge om følgende tilskud:

 • Nedsættelse af forældrebetaling
 • Efterskoleelevens rejse ved skolestart og -afslutning
 • Efterskoleelevens returrejse ved alvorlig sygdom eller begravelse af nært familiemedlem
 • Forældremyndighedindehavers returrejse ved en efterskoleelevs alvorlig sygdom eller død

Ansøg her

OBS: Der er ingen juleferierejsetilskud. 

Kontaktfamiliekrav

Det er en betingelse for at få støtte fra Grønlands Selvstyre til et efterskoleophold, at man har en kontaktfamilie. 

Før man vælger en kontaktfamilie bør man overveje den geografiske afstand fra kontaktfamilien til efterskolen. Hvis afstanden er for lang, vil man ikke kunne forvente, at kontaktfamilien kan deltage aktivt i elevens ophold og, at transporten til kontaktfamilien bliver dyr. Vi dækker ikke for transportudgifter til kontaktfamilien. Transportudgifter og andre udgifter afholdes af forældrene.

Hvis man ikke selv kan finde en kontaktfamilie.

Vi kan ikke hjælpe med at finde kontaktfamilier, men vi kan hænge at opslag op I det Grønlandske Hus pva. forældrene

Derudover kan forældrene kontakte efterskolen, for at høre, om de kan hjælpe til. Men de skal være opmærksom på, at det ikke er noget skolen er forpligtiget til.

I kan læse mere om, hvad der kræves af kontaktforældrene på side 2 på den kontrakt de skal underskive.

Læs videre her, hvis du gerne vil blive kontaktfamilie.

Skift af kontaktfamilie

Hvis efterskoleeleven skal skifte kontaktfamilie, skal dette meddeles til Efterskoleadministrationen og os ved, at udfylde en ny kontaktfamilieformular. Vær opmærksom på at eleven vil blive hjemsendt hvis der ikke findes en ny kontaktfamilie

Afrejse

Før afrejse, er det vigtigt, at forældrene sikrer sig, at eleven medbringer følgende:

 • Pas og NemID
 • De ting som skolen kræver, at eleven medbringer (nogle ting kan anskaffes billigere i Danmark end at sende fra Grønland)
 • Skriftlig og underskrevet fuldmagt til efterskolen eller kontaktfamilien, så efterskolen/kontaktfamilien kan søge den blå sygesikringskort for eleven

Forældre skal selv sørge for barnets rejseforsikring.

Hvis eleven skal have mere end, hvad han/hun skal have med i flyveren, skal resten af tingene sendes med skib til efterskolen eller kontaktfamilien. Familien betaler selv for forsendelsen eller eventuelt overvægt. Se på flyselskabets hjemmeside, hvor meget man må have med. F.eks. Air Greenlands kan ses her

Det er vigtigt, at barnet har sit vintertøj med.

Ankomst

Normalt, når efterskoleeleven ankommer Danmark skal den nye kontaktfamilie hente eleven og bringe ham/hende til efterskolen ved skolestart.

Man kan købe Ungdomsbilletter, når efterskoleelever skal rejse med DSB. Her skal de så bare huske, at have deres danske sygesikringskort med sig, når de rejser med ungbilletter.

Derudover, kan man købe Rejsekort, som kan bruges på alle offentlige transportmidler (bus, tog, s-tog og metro).  Læs mere om det her.

Allu weekendophold

Foreningen Grønlandske Børn arrangerer weekendophold for grønlandske efterskoleelever. læs mere om tilbuddet og hvordan du kan tilmelde grønlandske elever her: https://fgb.dk/allu/

 

Uddannelsesvejledning

Inden ansøgningsfristens udløb 1. marts, arrangerer vi uddannelsesvejledning for efterskoleelever og deres kontaktlærere. I år er datoerne fastsat til:

Læs mere om uddannelse her.

Grønlandske afgangsprøver

Grønlandske efterskoleelever i Danmark kan vælge hvorvidt de vil tage de grønlandske skriftlige afgangsprøver i 4 fag - dette aftales direkte med Udannelsesstyrelsen i Grønland og efterskolen

 

Hjemrejse

Grønlandske elevers hjemrejseplanlægning foregår således:

 1. I løbet af januar sender vi information til elevens familie, så de kan planlægge hjemrejsen i tæt samarbejde med skolen og kontaktfamilien.
 2. Ansøgningerne sendes til DGH.
 3. DGH godkender og sender dem videre til Grønlands Rejsebureau.
 4. Rejsebureauet sender rejsebeviset/billetten til den email, som står på ansøgningsformularen og kopiorienterer os.

Eventuel overvægt skal forældrene selv betale for. I kan se, hvor meget vægt, man må tage med på Air Greenland-flyveren her.

Forsendelse af pakker

Hvis eleven har mere end, hvad han/hun skal have med i flyveren hjem, kan resten af tingene sendes som pakker til adressen i Grønland. Familien betaler selv for forsendelsen.

Mistrivsel

Hvis en elev mistrives, skal man kontakte DGH hurtigst muligt. Herefter vil vi prøve på, at afhjælpe problemerne ved at snakke med eleven/skolen/familien/kontaktfamilien.

Afbrydelse

Hvis man vil have, at Efterskoleadministrationen skal betale hjemrejsen ved afbrydelse af skoleopholdet, er betingelsen, at eleven forud for hjemrejsen gennemfører en samtale med os.

Efterskoleskift

Ved ønske om efterskoleskift, skal forældrene selv sørge for skiftet. Forældrene skal dog være opmærksom på, at der kan være gebyrer, som de selv skal betale:

 • Afbrydelsesgebyr fra den efterskole man vil forlade: Enten et fast beløb eller 4 ugers skolepris
 • Endmeldelsesgebyr og depositum til det nye efterskole

Ved efterskoleskift, skal forældrene udfylde en "Efterskoleskift"-formular og sende den til Efterskoleadministrationen eller os.

Rejser ved alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie

I tilfælde af en efterskoleelevs nærmeste families (søskende, ægtefælle, børn, forældre, bedsteforældre, andre som anses som nær pårørende) alvorlig sygdom eller dødsfald, kan eleven få tildelt en tur-returrejse. Sker dette, skal forældrene kontakte os og sende os dokumentation for den alvorlige sygdom eller dødsfald. Derefter sørger vi for rejsen.

Om Grønland

Kortfilm på grønlandsk om, at være en grønlandsk efterskoleelev i Danmark (Efterskoleforeningen)

Webportal med undervisningsmateriale om Grønland (Det Grønlandske Hus i København)

Udsendelser om Grønland (DR.dk)

Kontakt

 • Mette Lund

  Uddannelsesvejleder

  +45 25 60 76 46

 • Marianne Jensen

  Uddannelsesvejleder

  +45 22 42 08 13