Menu

For kontaktfamilier

Kalaallisut

Alle grønlandske efterskoleelever i Danmark, som får støtte fra Grønlands Selvstyre, skal have en kontaktfamilie. 

Kontaktfamiliens rolle

Man er forældrenes forlængede arm for eleven i den tid han/hun er på efterskole. Følgende opgaver forventes af jer:

 • At skabe en god kontakt til eleven allerede inden efterskolestart
 • At afhente eleven ved ankomst og bringe til nærmeste lufthavn ved hjemrejse
 • At ledsage eleven til efterskolen den første dag
 • At have eleven på besøg i skoleferier og f.eks.:
  • Helligdage
  • Friweekender
  • Hvis efterskolen forlanger, at eleven skal opholde sig udenfor efterskolen under sygdom
  • Efter skoleafslutning og indtil eleven rejser til Grønland
 • At deltage til forældremøder og arrangementer på skolen hvis det er muligt
 • Bistå eleven med hjælp og støtte i tæt samarbejde med efterskolen, forældrene og DGH

 I samarbejde med forældrene er det jeres ansvar at vide hvor eleven befinder sig.

Hvis I ikke har erfaring med grønlandske unge, så læs afsnittet "Værd at vide" i siden "For efterskoler" om grønlandske unge.

Lav aftale med elevens forældre

Det er vigtigt, at få lavet en aftale med forældrene om:

 • transportudgifter til og fra jer
 • elevens lommepenge
 • ekstra udgifter ved elevens ophold hos jer
 • hvis eleven har brug for andre ting, f.eks.
  • en PC
  • cykel
  • vintertøj
 • regler for eleven, f.eks.
  • rygning
  • hvornår han/hun skal være hjemme om aftenen
 • hvor ofte eleven kan komme på besøg
 • hvor ofte eleven skal snakke med familien hjemme i Grønland -

Ved problemer

Ved alvorlige problemer mellem eleven og jer, skal DGH kontaktes.

Det er forældrenes ansvar at finde en ny kontaktfamilie, hvis samarbejdet ikke fungerer

Det skal understreges, at uden kontaktfamilie, vil eleven blive nødt til at afbryde efterskoleopholdet og blive hjemsendt.