Menu

For kontaktfamilier

Kalaallisut

Alle grønlandske efterskoleelever i Danmark, som får støtte fra Grønlands Selvstyre, skal have en kontaktfamilie. 

Kontaktfamiliens rolle

Man er forældrenes forlængede arm for eleven i den tid han/hun er på efterskole. Derfor er det vigtigt, at dette ansvar tages alvorligt. Følgende opgaver forventes af jer:

 • At skabe en god kontakt til eleven allerede inden efterskolestart
 • At afhente eleven ved ankomst og bringe til nærmeste lufthavn ved hjemrejse
 • At ledsage eleven til efterskolen den første dag
 • At have eleven på besøg i skoleferier og f.eks.:
  • Helligdage
  • Friweekender
  • Hvis efterskolen forlanger, at eleven skal opholde sig udenfor efterskolen under sygdom
  • Efter skoleafslutning og indtil eleven rejser til Grønland
 • Så vidt muligt, at deltage til forældremøder og arrangementer på skolen
 • Bistå eleven med hjælp og støtte i tæt samarbejde med efterskolen, forældrene og os

Det vil sige, at man har et ekstra barn, at tage sig af, når man indgår en kontaktfamilieaftale med forældre til en kommende efterskoleelev. I skal til alle tider have styr på, hvor eleven befinder sig.

Hvis I ikke har erfaring med grønlandske unge, så læs afsnittet "Værd at vide" i siden "For efterskoler" om, hvordan grønlandske unge er.

Lav aftale med elevens forældre

Det er vigtigt, at få lavet en aftale med forældrene om:

 • transportudgifter til og fra jer
 • elevens lommepenge
 • ekstra udgifter ved elevens ophold hos jer
 • hvis eleven har brug for andre ting, f.eks.
  • bærbar
  • cykel
  • vintertøj
 • regler for eleven, f.eks.
  • rygning
  • hvornår han/hun skal være hjemme om aftenen
 • hvor ofte eleven kan komme på besøg
 • hvor ofte eleven skal snakke med familien hjemme i Grønland - herfra anbefaler vi, at man ikke gør det for tit (max. 1 gang om ugen), da det forstyrrer socialiseringen og integreringen i skolen og deres danske sprog

Aktiv deltagelse

Deltagelse i arrangementer på efterskolen giver eleven vished om, at I tager ansvar og indgår i netværket omkring eleven sammen med skolen og os.

Ved problemer

Ved alvorlige problemer mellem eleven og jer, skal vi kontaktes.

Hvis det alligevel ikke går, skal I også meddele det til os. Her kan vi ikke "overtage" eleven, da aftalen er indgået mellem forældre/værger og jer. Og det er forældrenes ansvar, at finde en ny kontaktfamilie.

Det skal understreges, at uden kontaktfamilie, vil eleven blive nødt til at afbryde efterskoleopholdet og sendes hjem.

Facebookside for grønlandske efterskoleelever i Danmark, deres forældre, kontaktfamilie og skole

Gå til siden