Menu

Kalaallisut: Una tooruk


Uddannelse i Danmark?

Er du i tvivl om uddannelsesvalg, kan du få e-vejledning via studievalg.dk 

Information om uddannelser finder du på ug.dk

Du skal sørge for at sende fire ansøgninger, når du søger om uddannelse i Danmark

1. Ansøgningsskema om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser udenfor Grønland via sullissivik.gl

Følgende skal medsendes:

 • Historisk bopælsattest med aktuel adresse og alle tidligere adresser fra borgerservice.dk eller sullissivik.gl
 • Almindelig bopælsattest for husstanden hvis familien skal med: fra sullissivik.gl
 • Gerne kopi af skole- og eksamensbeviser (også fra efterskoleophold)
 • Kopi af ansøgning til uddannelsesstedet, ofte fra optagelse.dk

Ansøgningen sendes til det Det Grønlandske Hus, hvor 1. prioritetsuddannelsen ligger, se ovenstående kort. Ansøgningsfrist: 1.marts

2. Ansøgning om optagelse på uddannelsen via optagelse.dk 

Tjek adgangskrav til den ønskede uddannelse på ug.dk  Hvis du er i tvivl kontakt Det Grønlandske Hus. Husk at sætte kryds ved dansk statsborgerskab hvis du er født i Grønland eller Danmark.

Videregående uddannelser:

 • Kvote 1 er for ansøgere, der alene søger sig optaget på karaktergennemsnit. Frist: 5.juli
 • Kvote 2 er for ansøgere, der søger sig optaget på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet. Frist 15.marts
 • Benyttes særordningen til at søge ind skal denne afkrydses. Du kan kun benytte særaftalen én gang og skal have en studentereksamen med mindst 6 i gennemsnit. Frist: 15.marts

Husk at uploade eksamensbeviser.

Ungdomsuddannelser (Erhvervs- og studieforberedende):

Ansøgning sker via optagelse.dk eller ansøgningsskema fra uddannelsesstedet.

Erhvervsuddannelser kan have forskellige ansøgningsfrister og studiestarts tidspunkter. Dette kan du læse mere om enten på ug.dk eller på skolernes hjemmesider.

3. Ansøgning om bolig

Du har selv ansvaret for at søge bolig. Se hvordan på de Grønlandske Huses hjemmesider eller ved at ringe til dem:

København: sumut.dk Tlf.: (+45) 33 38 15 83

Odense: dgh-odense.dk Tlf.: (+45) 66 13 70 85

Aalborg: dgh-aalborg.dk Tlf.: (+45) 98 14 68 00

Aarhus: groenlandskehus.dk Tlf.: (+45) 86 11 02 88

4. Ansøgning om Statens Uddannelsesstøtte (SU) via på www.su.dk

Du kan tidligst søge SU en måned før studiestart. For at søge SU skal du have en Nemkonto og E-Boks. Hvis du søger ind på en ungdomsuddannelse og er under 20 år skal du kontakte det grønlandske Hus da det er muligt at du i stedet skal søge om stipendium fra Grønlands Selvstyre

Skriv til os, hvis du bliver i tvivl.

For yderligere information

 • Mette Lund

  Siunnersorti

  (+45) 25 60 76 46

 • Ida Ylander

  Siunnersorti

  (+45) 22 42 08 13