Menu

Kalaallisut: Una tooruk


Hvad vil du studere?

Du kan se, hvilke uddannelser der findes i Danmark på ug.dk.

Er du i tvivl om uddannelsesvalg, kan du få e-vejledning via studievalg.dk eller ug.dk

Du kan få uddannelsesstøtte eller særydelser fra Grønlands Selvstyre, hvis:

 • du bor i Grønland på ansøgningstidspunktet og har boet i landet i mindst fem år umiddelbart før ansøgningstidspunktet eller
 • du har boet i Grønland i mindst ti år og højest har boet uden for Grønland i tre år efter dit 18 år.

Ophold udenfor Grønland, der udelukkende skyldes uddannelses- eller forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket, tælles ikke med som ophold udenfor Grønland

 

Du skal huske at sørge for fire ansøgninger, når du søger uddannelse i Danmark:

1. Ansøgningsskema om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser udenfor Grønland via sullissivik.gl

Følgende skal medsendes:

 • Historisk bopælsattest med alle tidligere adresser, fra fødsel og til nu: fra ug.dk eller fra sullissivik.gl
 • Almindelig bopælsattest for husstanden hvis familien skal med: fra sullissivik.gl
 • Gerne kopi af skole- og eksamensbeviser (også fra efterskoleophold)
 • Kopi af ansøgning til uddannelsesstedet, ofte fra optagelse.dk

Ansøgningen sendes til det Det Grønlandske Hus, hvor 1. prioritetsuddannelsen ligger, se ovenstående kort. Ansøgningsfrist: 1.marts

 

2. Ansøgning om optagelse på uddannelsen via optagelse.dk sæt kryds ved dansk statsborgerskab hvis du er født i Grønland eller Danmark.

Tjek adgangskrav til den ønskede uddannelse på ug.dk  Hvis du er i tvivl kontakt Det Grønlandske Hus.

 

Videregående uddannelser:

 • Kvote 1 er for ansøgere, der alene søger sig optaget på karaktergennemsnit. Frist: 5.juli
 • Kvote 2 er for ansøgere, der søger sig optaget på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet. Frist 15.marts
 • Benyttes særordningen til at søge ind skal denne afkrydses. Du kan kun benytte særaftalen én gang. Frist: 15.marts

Husk at uploade eksamensbeviser.

 

Ungdomsuddannelser (Erhvervs- og studieforberedende):

Ansøgning sker via optagelse.dk eller ansøgningsskema fra skolen.

Erhvervsuddannelser kan have forskellige ansøgningsfrister og studiestarts tidspunkter. Dette kan du læse mere om enten på ug.dk eller på skolernes hjemmesider.

 

3. Ansøgning om bolig

Du har selv ansvaret for at søge bolig. Se hvordan på de Grønlandske Huses hjemmesider eller ved at ringe til dem:

København: sumut.dk Tlf.: (+45) 33 38 15 83

Odense: dgh-odense.dk Tlf.: (+45) 66 13 70 85

Aalborg: dgh-aalborg.dk Tlf.: (+45) 98 14 68 00

Aarhus: groenlandskehus.dk Tlf.: (+45) 86 11 02 88

 

4. Ansøgning om Statens Uddannelsesstøtte (SU) via på www.su.dk

Du kan tidligst søge SU en måned før studiestart. Skal du starte på en videregående uddannelse skal du søge SU. Du kan også søge et stipendium fra Grønlands Selvstyre.

For at søge SU skal du have:

 • NemID: se nu eller sullissivik.gl
 • Nemkonto: giv besked til din bank om ændring af din konto til Nemkonto

E-boks: se e-boks.dk (svar fra SU sendes til din e-boks)

 

Den grønlandske særordning

Med et karaktergennemsnit på minimum 6  (8 efter den gamle karakterskala) kan man med en grønlandsk GU / HHX / HTX eller GUX eksamen blive optaget på en videreuddannelse, hvor adgangskvotienten egentlig ligger højere. De specifikke faglige adgangskrav skal dog stadig opfyldes - f.eks. engelsk, dansk, matematik eller fysik på A eller B-niveau.

Særordningen gælder ikke for uddannelser, hvor der er særlige adgangsbetingelser såsom adgangsprøve. Du skal selv søge dig optaget gennem optagelse.dk inden den 15. marts kl. 12 dansk tid.

Der er kun mulighed for at søge sig optaget via særordningen 1 gang ved, at sætte et kryds ved punktet i ansøgningsskemaet (punkt 8).
 
Du kan finde nærmere information om hvilke krav der stilles for at kunne bruge særordningen på her.

 

Regler for frirejser

Selvstyrets seneste bekendtgørelse om uddannelsesstøtte nr. 9 af 19.juli 2017, er der sket nogle stramninger i frirejsereglerne. Det er især feriefrirejserne der har skabt forvirring. Vi vil forsøge at gøre det mere klart her, men det er dog altid dit eget ansvar at kende gældende lovgivning. Vær opmærksom på at det kun er de vigtigste regler vi beskriver her.

Som studerende på særydelser fra Grønlands Selvstyre har du ret til følgende frirejser:

 • Startrejse fra din grønlandske hjemby
 • Slutrejse til din grønlandske hjemby
 • Afbudsrejse til din grønlandske hjemby hvis du har fået startrejse
 • Sygdomsrejse- eller dødsfaldsrejse ved nære pårørende i lige linje, samt orlovsrejse ved egen sygdom
 • Hvis du har forældremyndighed over et barn i Grønland kan du eller dit barn få en julerejse.
 • Re- eller sygeeksamen
 • Barselsorlov, medmindre du får barselsklip hvor du kan få feriefrirejser
 • Studierelevant ophold

Det er kun når du har fået en startrejse at du har ret til en årlig feriefrirejse:

 • Du optjener ret til rejsen 9 mdr. efter sommerstart og 5 mdr. efter vinterstart.
 • Hvis du afbryder/bliver færdig og derefter starter på en ny uddannelse uden at tage hjem til Grønland må der ikke være gået mere end 15 mdr. efter seneste afbrud/gennemførsel af uddannelse som du fik startrejse til
 • Du kan vælge at tage til en anden grønlandsk by hvis du selv betaler differencen
 • På klippekortuddannelser (videregående uddannelser) skal man have mindst 7 klip tilbage
 • Når du starter på en overbygning efter mere en 15 mdr. studie skal du have en feriefrirejse mellem uddannelserne for at bibeholde feriefrirejsemuligheden

 Skriv til os, hvis du bliver i tvivl.

For yderligere information

 • Mette Lund

  Siunnersorti

  (+45) 25 60 76 46

 • Ida Ylander

  Siunnersorti

  (+45) 22 42 08 13