Menu

Ansøgning til uddannelsesstøtte og særydelser


Du kan se hvilke uddannelser, der findes i Danmark på Uddannelsesguiden

Du kan få uddannelsesstøtte/særydelser fra Grønlands Selvstyre, hvis:

 • du bor i Grønland på ansøgningstidspunktet og har boet her i mindst 5 år umiddelbart forud herfor eller
 • du har boet i Grønland i mindst 10 år og højest har boet uden for Grønland i 3 år efter dit 18 år.

* Ophold udenfor Grønland, der udelukkende skyldes uddannelses- eller forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket, tælles ikke med som ophold udenfor Grønland.

Du skal altid skrive 4 ansøgninger, når du søger uddannelse i Danmark. 

1.  Ansøgning til støtte fra Grønland

Du skal udfylde ansøgningsskemaet og sende den til det nærmeste Grønlandske Hus, hvor 1. prioritetsuddannelsen ligger, med følgende dokumenter:

 • Historisk bopælsattest med alle tidligere adresser, fra fødsel og til nu. Hentes på www.cpr.dk – registerindsigt ved hjælp af NemID
 • Almindelig bopælsattest for husstanden, hvis familien skal med. Hentes på www.sullissivik.gl eller på www.cpr.dk.
 • Kopi af skole- og eksamensbeviser (også fra efterskoleophold)
 • Kopi af ansøgning til uddannelsesstedet - hvis du allerede har søgt

Ansøgningsfrist: 1. marts.

2.  Ansøgning til uddannelsen

Tjek adgangskrav til den ønskede uddannelse på www.ug.dk. Hvis du er i tvivl, kontakt os.

Erhvervs- og studieforberedende uddannelser

Ansøgning sker via www.optagelse.dk eller skolens ansøgningsskema. Ansøgningsfrister er varierende, så check via www.ug.dk eller kontakt skolen.

Videregående uddannelser

Ansøgning sker via www.optagelse.dk. Fristerne er:

 • Kvote 1: For ansøgere via karaktergennemsnittet. Frist 5. juli. 
 • Kvote 2: For ansøgere via kvalifikationer (dispensationsansøgning). Frist 15. marts.
 • Særaftalen: Se forklaring længere nede i teksten. Frist 15. marts.

Hvis der er krav om praktikplads før optagelse, skal du først have fundet en praktikplads. Læs mere her.

3.  Ansøgning til dansk uddannelsesstøtte

Du kan søge Statens Uddannelsesstøtte i Danmark (SU) tidligst 1 måned før studiestart på www.su.dk

Er du under 20 år skal du kontakte os vedrørende uddannelsesstøttemulighederne.

For at søge SU skal du have:

4.  Ansøgning om bolig

Du har selv ansvaret for at søge bolig under uddannelsen. Se siden om boligsøgning.

Se de nærmere bestemmelser i Grønlands Selvstyrets love og bekendtgørelse om uddannelsesstøtte her. 

Den grønlandske særordning

Med et karaktergennemsnit på minimum 6  (8 efter den gamle karakterskala) kan man med en grønlandsk GU / HHX / HTX eller GUX eksamen blive optaget på en videreuddannelse, hvor adgangskvotienten egentlig ligger højere. De specifikke faglige adgangskrav skal dog stadig opfyldes - f.eks. engelsk, dansk, matematik eller fysik på A eller B-niveau.

Særordningen gælder ikke for uddannelser, hvor der er særlige adgangsbetingelser såsom adgangsprøve e.l. Du skal selv søge dig optaget gennem www.optagelse.dk inden den 15. marts kl. 12 dansk tid.

Der er kun mulighed for at søge sig optaget via særordningen 1 gang ved, at sætte et kryds ved punktet i ansøgningsskemaet (punkt 8).
 
Du kan finde nærmere information om hvilke krav der stilles for at kunne bruge særordningen på her.

For yderligere informationer

 • Mette Lund

  Uddannelsesvejleder

  +45 25 60 76 46

 • Marianne Jensen

  Uddannelsesvejleder

  +45 22 42 08 13