Menu

Ansøgning til uddannelsesstøtte og særydelser


Du kan se hvilke uddannelser, der findes i Danmark på ug.dk (uddannelsesguiden). Fristen for ansøgning om uddannelsesplads for videregående uddannelser i Danmark er 5.juli kl.12.

Vær opmærksom på at fristen for ansøgning via særordningen for grønlandske ansøgere er 15.marts.

Fristen for ungdomsuddannelser er 15.marts. Se mere på optagelse.dk

Du kan få uddannelsesstøtte/særydelser fra Grønlands Selvstyre, hvis:

 • du bor i Grønland på ansøgningstidspunktet og har boet her i mindst 5 år umiddelbart forud herfor eller
 • du har boet i Grønland i mindst 10 år og højest har boet uden for Grønland i 3 år efter dit 18 år.

* Ophold udenfor Grønland, der udelukkende skyldes uddannelses- eller forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket, tælles ikke med som ophold udenfor Grønland.

Du skal skrive 4 ansøgninger, når du søger uddannelse i Danmark. 

1.  Ansøgning om uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre

Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelse udfyldes på sullissivik.gl og mailes til det Grønlandske Hus i Danmark

 • Historisk bopælsattest vedhæftes med alle tidligere adresser, fra fødsel og til nu. Hentes på cpr.dk – registerindsigt ved hjælp af NemID
 • Almindelig bopælsattest for husstanden, hvis familien skal med. Hentes på sullisivik.gl eller på cpr.dk
 • Kopi af skole- og eksamensbeviser (også fra efterskoleophold)
 • Kopi af ansøgning til uddannelsesstedet - hvis du allerede har søgt

2.  Ansøgning om uddannelsesplads

Tjek adgangskrav til den ønskede uddannelse på ug.dk Hvis du er i tvivl, kontakt os.

Erhvervs- og studieforberedende uddannelser

Ansøgning sker via optagelse.dk eller skolens ansøgningsskema. Ansøgningsfrister er varierende, så check via ug.dk eller kontakt skolen.

Videregående uddannelser

Ansøgning sker via optagelse.dk Fristerne er:

 • Kvote 1: For ansøgere via karaktergennemsnittet. Frist 5. juli. 
 • Kvote 2: For ansøgere via kvalifikationer (dispensationsansøgning). Frist 15. marts.
 • Særaftalen: Se forklaring længere nede i teksten. Frist 15. marts.

Hvis der er krav om praktikplads før optagelse, skal du først have fundet en praktikplads. Læs mere her.

3.  Ansøgning om uddannelsesstøtte fra Statens Uddannelsesstøtte i Danmark(SU) hvis du ikke skal have stipendium fra Grønlands Selvstyre

Du kan søge Statens Uddannelsesstøtte i Danmark (SU) tidligst 1 måned før studiestart på su.dk

Er du under 20 år skal du kontakte os om hvorvidt du i stedet skal have stipendium fra Grønlands Selvstyre.

For at søge SU skal du have:

 • NemID: Se nemid.nu eller sullisivil.gl
 • Nemkonto: Kontakt din bank
 • E-boks: Se e-boks.dk (svar fra SU sendes til din e-boks)

4.  Ansøgning om bolig

Du har selv ansvaret for at søge bolig under uddannelsen. Se siden om boligsøgning.

Se de nærmere bestemmelser i Grønlands Selvstyrets love og bekendtgørelse om uddannelsesstøtte her. 

Den grønlandske særordning

Med et karaktergennemsnit på minimum 6  (8 efter den gamle karakterskala) kan man med en grønlandsk GU / HHX / HTX eller GUX eksamen blive optaget på en videreuddannelse, hvor adgangskvotienten egentlig ligger højere. De specifikke faglige adgangskrav skal dog stadig opfyldes - f.eks. engelsk, dansk, matematik eller fysik på A eller B-niveau.

Særordningen gælder ikke for uddannelser, hvor der er særlige adgangsbetingelser såsom adgangsprøve. Du skal selv søge dig optaget gennem optagelse.dk inden den 15. marts kl. 12 dansk tid.

Der er kun mulighed for at søge sig optaget via særordningen 1 gang ved, at sætte et kryds ved punktet i ansøgningsskemaet (punkt 8).
 
Du kan finde nærmere information om hvilke krav der stilles for at kunne bruge særordningen på her.

 

Regler for frirejser

Selvstyrets seneste bekendtgørelse om uddannelsesstøtte nr. 9 af 19.juli 2017, er der sket nogle stramninger i frirejsereglerne. Det er især feriefrirejserne der har skabt forvirring. Vi vil forsøge at gøre det mere klart her, men det er dog altid dit eget ansvar at kende gældende lovgivning. Vær opmærksom på at det kun er de vigtigste regler vi beskriver her.

Som studerende på særydelser fra Grønlands Selvstyre har du ret til følgende frirejser:

 • Startrejse fra din grønlandske hjemby
 • Slutrejse til din grønlandske hjemby
 • Afbrudsrejse til din grønlandske hjemby hvis du har fået startrejse
 • Sygdomsrejse- eller dødsfaldsrejse ved nære pårørende i lige linje, samt orlovsrejse ved egen sygdom
 • Hvis du har forældremyndighed over et barn i Grønland kan du eller dit barn få en julerejse.
 • Re- eller sygeeksamen
 • Barselsorlov, medmindre du får barselsklip hvor du kan få feriefrirejser
 • Studierelevant ophold

Det er kun når du har fået en startrejse at du har ret til en årlig feriefrirejse:

 • Du optjener ret til rejsen 9 mdr. efter sommerstart og 5 mdr. efter vinterstart.
 • Hvis du afbryder/bliver færdig og derefter starter på en ny uddannelse uden at tage hjem til Grønland må der ikke være gået mere end 15 mdr. efter seneste afbrud/gennemførsel af uddannelse som du fik startrejse til
 • Du kan vælge at tage til en anden grønlandsk by hvis du selv betaler differencen
 • På klippekortuddannelser (videregående uddannelser) skal man have mindst 7 klip tilbage
 • Når du starter på en overbygning efter mere en 15 mdr. studie skal du have en feriefrirejse mellem uddannelserne for at bibeholde feriefrirejsemuligheden

 Skriv til os hvis du bliver i tvivl.

For yderligere informationer

 • Mette Lund

  Uddannelsesvejleder

  +45 25 60 76 46

 • Uddannelsesvejleder

  Ole Thorleifsen

  +45 22 42 08 13