Menu

Uddannelsesstøtte/særydelser

Uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre kan være i form af både stipendium og særydelser, eller kun særydelser. Hvis du skal modtage statens uddannelsesstøtte (SU) er det kun særydelser du kan modtage fra Grønlands Selvstyre.

Alt efter omstændighederne kan særydelserne bistå af:

 • Studiestartsrejse og hjemrejse
 • Frirejser
 • Godstransport
 • Børnetillæg, hvis du får stipendium fra Grønlands Selvstyre
 • Bogtilskud
 • Studielån

Det er vigtigt, at du inden uddannelsesstart sætter dig ind i både betingelser, vilkår og regler for uddannelse og uddannelsesstøtte. 

Det er en betingelse for at modtage uddannelsesstøtte/særydelser, at du er studieaktiv. Du vil blive afkrævet dokumentation for studieaktivitet hvert halve år. Manglende dokumentation vil betyde, at din uddannelsesstøtte/særydelser. stoppes

Stipendium fra SU

Du kan finde oplysninger om SU-satser og SU regler hos su.dk

Hvis du skal modtage stipendium fra Grønlands Selvstyre kan du finde oplysninger om satser og regler hos sullissivik.gl

Rejser

Hvis du har fået bevilget uddannelsesstøtte/særydelser, kan du søge om rejser i forbindelse med:

 • Studiestart
 • Rejser for familie ved studiestart
 • Afbrydelse eller midlertidig afbrydelse af studierne, hvis du har modtaget en studiestartsrejse
 • Orlov og barsel, hvis du har modtaget en studiestartsrejse
 • Studierelevant ophold
 • Studieafslutning
 • Sygdom og dødsfald i nærmeste familie: 
  - Egne børn, ægtefælle, forældre, søskende og bedsteforældre 

*Har du ægtefælle/samlever og/eller egne børn, kan du få rejse til dem i forbindelse med din studiestart og -hjemrejse samt godstransport betalt. Betingelsen er dog, at du skal have fundet bolig til din familie, før afrejse.

Har du ægtefælle/samlever, og i begge har fået bevilliget uddannelsesstøtte/særydelse, kan I få betalt godstransport i form af en minicontainer.

Feriefrirejser

Du kan kun få feriefrirejse, hvis du har fået en studiestartsrejse. Du kan læse om undtagelserne i paragraf 39 i Bekendtgørelsen om Uddannelsesstøtte her.

Rejseforsikring

Hvis du har fået bevilliget studiestøtte/særydelser fra Grønland til en rejse via Selvstyret, gælder Selvstyrets rejseforsikring for dig (og din familie). Hvis du vil vide mere om forsikringen kan du læse om den her.

Bogtilskud

Studerende ved videregående uddannelser får automatisk et bogtilskud på kr. 1.100 hvert halve år.

Øvrige særydelser

De øvrige særydelser kan være:

 • udgifter til lægeordineret medicin, psykologsamtaler* og behandlinger. Hvis du vil få refunderet din medicinudgifter, skal du sende din medicinkvittering eller kopi af den til din uddannelsesvejleder.
 • betaling af godkendt tandlægebehandling. Hvis du har akut problemer med tænderne, skal du bede en tandlæge om et overslag over den forestående behandling, som du så sender videre til os. Herfra kan vi først vurdere om du kan få betaling gennem os.
 • deltagerudgift til grønlandsk undervisning
 • nødvendige ekstra undervisninger

 * Læs mere på Psykologer i Danmark's hjemmeside.

Studielån

Studerende, der får SU fra Danmark og særydelser fra Grønland, har mulighed for at søge om

 • SU-lån hos SU.dk, hvis du modtager stipendium fra SU. Læs mere på su.dk
 • engangslån fra Grønlands Selvstyre på kr. 10.000. Kan lånes 1 gang under hele uddannelsen. Under særlige forhold kan du få tildelt et ekstra engangslån ved uddannelsesskift eller påbegyndelse af ny uddannelse.Du kan finde oplysninger om dette på sullissivik.gl

Studerende, der får stipendium og særydelser fra Grønlands Selvstyre, har mulighed for at søge om:

 • semesterlån fra Grønlands Selvstyre på kr. 6.000. Den kan ansøges hvert semester. Semesterlån, der ikke er udnyttet inden udgangen af det omhandlede semester, kan overføres til det efterfølgende semester.
 • engangslån fra Grønlands Selvstyre på kr. 10.000. Kan lånes 1 gang under hele uddannelsen. Under særlige forhold kan du få tildelt et ekstra engangslån ved uddannelsesskift eller påbegyndelse af ny uddannelse.

Tilbagebetaling af studielån fra Grønlands Selvstyre skal påbegyndes senest 1 år efter endt uddannelse. Læs mere om studielån fra Grønlands Selvstyre på sullissivik.gl

For yderligere informationer

 • Mette Lund

  Uddannelsesvejleder

  +45 25 60 76 46

 • Ida Ylander

  Uddannelsesvejleder

  +45 42 22 08 13