Menu

Skat for grønlandske studerende

Hvis du har dansk indkomst, fordi du får dansk SU eller har et studiejob i Danmark, skal du have et dansk skattekort, og du skal forskudsregistreres hos Skat hvert år.

Når du er grønlandsk studerende, gælder dobbeltbeskatningsaftalen mellem Grønland og Danmark for dig. Det betyder, at du i 2020 ud over dit almindelige personfradrag på 46.500 kr. også har et studerendefradrag på 46.500 kr. og et rigsfællesskabsfradrag på 36.000 kr. I alt giver det fradrag på 129.000 kr. i 2020, hvilket betyder, at du først skal begynde at betale dansk skat, når du har tjent over det beløb.

Den danske SU er på 6.243 kr. per måned i 2020, i alt 74.916 kr. for hele året.

Hvis du ikke har andre indtægter end dansk SU, betyder det, at du ikke skal betale skat af din SU i Danmark.

Det betyder også, at du først skal begynde at betale dansk skat, hvis du har tjent over 54.084 kr. ved siden af studierne.

Forskudsregistrering hos det danske skattevæsen

Skat siger desværre, at deres ”system” i år ikke kan håndtere de to fradrag for grønlandske studerende.

 

De oplyser, at Studerende skal henvende sig direkte til Skat for at få de to særlige fradrag for grønlandske studerende.

 

Enten skal man ringe til Skat Udland på tlf.nr. 7222 2892.

 

Eller man skal logge ind på Skats hjemmeside, trykke på ”Log dig på som borger” og vælge “Kontakt”. Vælg herefter “Skriv til os”. Her skal du vælge emner. Vælg først “Indsend/indberet til os (fx blanket)”, derefter “Udland” og til sidst ”Blanket 04.062 – Fradrag som studerende”. Hvis du allerede tidligere i forbindelse med studiestart har udfyldt blanket 04.062 og sendt den til Skat, behøver du ikke at udfylde den igen. Men skriv i beskedfeltet, at du er grønlandsk studerende, og at du gerne vil bede om at få rigsfællesskabsfradrag og studerendefradrag registreret på din forskudsopgørelse. Udfyld dit telefonnummer og tryk derefter på ”Send”.

 

Derefter vil man modtage en ny forskudsopgørelse fra Skat, hvor de to ekstra fradrag er registreret.

 

Hvis du er ny studerende

Du kan ikke få dansk SU, før du er forskudsregistreret.

Du skal forskudsregistreres ved det danske skattevæsen med de særlige fradrag, du er berettiget til som grønlandsk studerende. For at blive forskudsregistreret, skal du gå på: www.skat.dk logge dig på som borger og vælg:

 • Kontakt
 • Skriv til os
 • Indsend/indberet til os (fx blanket)
 • Udland
 • Fradrag som studerende (blanket 04.062)

Du skal udfylde og vedhæfte Blanket 04.062 og din bevillingsskrivelse fra Grønlands Selvstyre samt skrive at du søger fradraget som studerende fra Grønland.

Eksempel på en udfyldt skatteblanket

Når du har uploadet blanketten og din bevilling fra Grønlands Selvstyre, sørger Skat for, at du bliver forskudsregistreret og får fradraget.

I marts måned vil du modtage din årsopgørelse fra Skat. På årsopgørelsen kan du se, om du skal have penge tilbage, eller om du har betalt for lidt i skat sidste år. Hvis dine godkendte dobbeltbeskatningsfradrag ikke fremgår af årsopgørelsen, skal du skrive dem på og sende ændringen til Skat.

Hvis du allerede er i gang med studium i Danmark

Det danske skattevæsen overfører ikke automatisk dine fradrag som grønlandsk studerende til næste års forskudsopgørelse, så du skal selv hvert år i november/december måned igen gøre dem opmærksom på, at du som grønlandsk studerende ud over dit personfradrag også har et rigsfællesskabsfradrag og et studerendefradrag.

Du kan ændre din forskudsopgørelse i selvbetjeningen på www.skat.dk ved at taste ændringerne direkte. Først skal du logge ind og gå ind på forskudsopgørelsen.

Under “Indkomster og fradrag” skal du trykke på “Søg felt”. I rubrik 419 skal du skrive 36.000 kr. (rigsfællesskabsfradrag), og i rubrik 437 skal du skrive 46.500 kr. (studerendefradrag). I bemærkningerne skal du opgive dit telefonnummer og skrive, at du er grønlandsk studerende. Husk at godkende ændringerne.

Det er kun grønlandske studerende, der har ret til de to ekstra fradrag ifølge dobbeltbeskatningsaftalen. Det betyder, at du kun har ret til fradragene, når du er studerende. Hvis du ikke har været studerende hele året, har du ikke ret til de ekstra fradrag i de måneder, hvor du ikke har været studerende. Når du ændrer forskudsopgørelsens rubrik 419 og 437, skal du skrive det forholdsmæssige beløb. Du skal kun medtage de måneder, hvor du har været studerende. Et eksempel for 2020: hvis du ikke har været studerende i foråret 2020, men først starter på din uddannelse den 1. september 2020, skal du i rubrik 419 kun skrive 12.000 kr. (36.000 kr. divideret med 12 måneder ganget med 4 måneder) og i rubrik 437 skal du kun skrive 15.500 kr. (46.500 kr. divideret med 12 måneder ganget med 4 måneder).

Hvis du ikke søger om de to ekstra fradrag

Hvis du ikke søger om de to ekstra fradrag, kommer du til at betale ca. 1.000 kr. om måneden i dansk skat af din SU. Men det er ikke meningen, at du skal betale dansk skat, da de to ovennævnte fradrag er en rettighed ifølge lovgivningen.

VIGTIGT: selvom du får godkendt fradraget på din forskudsopgørelse, skal du selv huske at skrive det på din selvangivelse!

 

I marts måned vil du modtage din årsopgørelse fra Skat. På årsopgørelsen kan du se, om du skal have penge tilbage, eller om du har betalt for lidt i skat sidste år. Hvis dine godkendte dobbeltbeskatningsfradrag ikke fremgår af årsopgørelsen, skal du skrive dem på og sende ændringen til Skat.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om reglerne, kan du finde en udførlig vejledning her:

Hent Selvstyrets vejledning til beskatning af grønlandske uddannelsessøgende.

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål i vejledningen, kan du få hjælp fra den grønlandske skattestyrelses kontor i København. Kontakt:

Marie Heilmann Møller
E-mail: mhl@ghsdk.dk
Tlf.: + 45 3283 3857

 

For yderligere informationer

 • Mette Lund

  Uddannelsesvejleder

  +45 25 60 76 46

 • Marianne Jensen

  Uddannelsesvejleder

  +45 42 22 08 13