Menu

Kalaallisut: Una tooruk


Uddannelsesstøtte og særydelser

Grønlands Selvstyre tilbyder uddannelsesstøtte i form af stipendier og særydelser. Hvis du skal modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte) under din uddannelse, har du kun mulighed for at modtage særydelser fra Grønlands Selvstyre. Du kan ikke få både SU og stipendium fra Grønlands Selvstyre. 

Afhængig af dine omstændigheder kan særydelserne bestå af:

 • Studiestartsrejser og hjemrejser
 • Frirejser
 • Godstransport
 • Børnetillæg
 • Bogtilskud
 • Studielån

Det er vigtigt, at du inden uddannelsesstart sætter dig ind i både betingelser, vilkår og regler for uddannelse og uddannelsesstøtte. 

Det er en betingelse for at modtage uddannelsesstøtte og særydelser, at du er studieaktiv. Hver halve år vil en Det Grønlandske Hus' uddannelsesvejleder derfor afkræve dokumentation for studieaktivitet over mail.

Hvis du ikke kan fremvise dokumentation for studieaktivitet til et af Det Grønlandske Hus' ansatte, vil din uddannelsesstøtte eller særydelse blive indstillet. 

 

Stipendium fra SU

Du kan finde oplysninger om satser og regler for SU på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du ønsker at modtage et stipendium fra Grønlands Selvstyre, kan du finde oplysninger om satser og regler for stipendier hos Sullissivik.

Rejser

Hvis du modtager uddannelsesstøtte eller særydelser, kan du søge om rejse mellem Grønland og Danmark i forbindelse med:

 • Studiestart
 • Rejser for familie ved studiestart
 • Afbrydelse eller midlertidig afbrydelse af studierne, hvis du har modtaget en studiestartsrejse
 • Orlov og barsel, hvis du har modtaget en studiestartsrejse
 • Studierelevant ophold
 • Studieafslutning
 • Sygdom og dødsfald i nærmeste familie, herunder egne børn, ægtefælle, forældre, søskende eller bedsteforældre 

*Hvis du har en ægtefæller (eller samlever) eller egne børn, kan du også få bevilget en rejse til dem i forbindelse med studiestart eller hjemrejse. Du kan desuden få bevilget en godstransport.

Hvis både du og din ægtefælle (eller samlever) modtager uddannelsesstøtte eller særydelser, kan I modtage en godstransport i form af en minicontainer. 

 

Feriefrirejser

Du kan kun modtage en feriefrirejse, hvis du har fået en studiestartsrejse. Du kan læse om undtagelserne for denne form for rejse under §39 i Bekendtgørelsen om Uddannelsesstøtte.

Rejseforsikring

Hvis du har fået bevilget studiestøtte eller særydelser fra Grønland til en rejse via Selvstyret, gælder Selvstyrets rejseforsikring for dig (og din familie). Hvis du vil vide mere om forsikringen kan du læse om den her.

Bogtilskud

Studerende under videregående uddannelser i Danmark modtager automatisk et bogtilskud på 1.100 kroner ved starten af hvert semester.

Øvrige særydelser

Øvrige særydelser fra Grønlands Selvstyre kan blandt andet være:

 • Udgifter til lægeordineret medicin, psykologsamtaler* og andre former for behandlinger. Hvis du vil have refunderet dine medicinudgifter, skal du sende dine recepter eller en kopi af dem til din uddannelsesvejleder.
 • Betaling af godkendt tandlægebehandling. Hvis du har akut behov for at besøge en tandlæge, skal du bede en tandlæge om et overslag over den forestående behandling, som du derefter sender til Det Grønlandske Hus. Herfra kan vi vurdere, hvorvidt Det Grønlandske Hus kan dække dine udgifter.
 • deltagerudgift til grønlandsk undervisning
 • nødvendige ekstra undervisninger

 * Læs mere på Psykologer i Danmark's hjemmeside.

Studielån

Studerende, der får SU fra Danmark og særydelser fra Grønland, har mulighed for at søge om

 • SU-lån hos SU.dk, hvis du modtager stipendium fra SU. Læs mere på su.dk
 • engangslån fra Grønlands Selvstyre på kr. 10.000. Kan lånes 1 gang under hele uddannelsen. Under særlige forhold kan du få tildelt et ekstra engangslån ved uddannelsesskift eller påbegyndelse af ny uddannelse.Du kan finde oplysninger om dette på sullissivik.gl

Studerende, der får stipendium og særydelser fra Grønlands Selvstyre, har mulighed for at søge om:

 • semesterlån fra Grønlands Selvstyre på kr. 6.000. Den kan ansøges hvert semester. Semesterlån, der ikke er udnyttet inden udgangen af det omhandlede semester, kan overføres til det efterfølgende semester.
 • engangslån fra Grønlands Selvstyre på kr. 10.000. Kan lånes 1 gang under hele uddannelsen. Under særlige forhold kan du få tildelt et ekstra engangslån ved uddannelsesskift eller påbegyndelse af ny uddannelse.

Tilbagebetaling af studielån fra Grønlands Selvstyre skal påbegyndes senest 1 år efter endt uddannelse. Læs mere om studielån fra Grønlands Selvstyre på sullissivik.gl

For yderligere informationer

 • Mette Lund

  Uddannelsesvejleder

  (+45) 25 60 76 46

 • Ida Ylander

  Uddannelsesvejleder

  (+45) 42 22 08 13