Menu

Projekt Tumit

Tumit er et undervisningstilbud for nytilflyttede grønlændere, der:

 • er mellem 18 og 65 år.
 • hovedsageligt er flyttet til Danmark inden for de sidste 3 år
 • har eller ønsker at få bopæl i Region Syddanmark
 • er uden forsørgelse eller på kontanthjælp

Se Socialstyrelsens udgivelse om Tumit som lovende praksis udgivet 2. juli 2020


Tilbuddet er et supplement til eksisterende tilbud fra kommunen, og formålet er via en håndholdt indsats hjælp til selvhjælp.

Deltageren vil få:

 • Kortere vej til arbejdsmarkedet/ - eller uddannelse
 • Viden om pligter og rettigheder i Danmark
 • Indsigt i det danske samfund og kultur
 • Råd og vejledning i forbindelse med at være tilflyttet Region Syddanmark – herunder Odense Kommune
 • Støtte i praktiske gøremål f.eks. som bisidder ved møder med myndigheder, gennemgang af breve og digitalpost, ansøgninger til kommune og boligforeninger.


Fællesskab & individuelt fokus

I projektet er deltagerne en del af et hold på 8 grønlandske deltagere, der arbejder med kulturforståelse, løsning af praktiske opgaver, samarbejdsøvelser og personlige samtaler, hvor der f.eks. tilbydes vejledning og råd vedrørende:

 • Økonomi
 • Bolig
 • Nem id, e-boks, bankkonto, sundhedskort, skattekort        
 • Deltagelse i andet danskundervisning og/eller praktik
 • Beskæftigelse/job
 • Uddannelses ønske og/eller plan
 • Eventuel behandling af sygdom, lidelser og misbrug
 • Retshjælp

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov.  Der introduceres til emner som kommunikation, samarbejde, normer og kulturer, ansvar og roller på danske arbejdspladser.  Vi er en dobbeltsproget medarbejder/tolk, en frivilligkoordinator fra Det Grønlandske Hus samt en sagsbehandler fra kommunen.

Tilmelding

For mere information om projekt Tumit så tag kontakt til sagsbehandler i Odense Kommune eller Det Grønlandske hus i Odense.