Menu

Projekt Tumit

Tumit er et undervisningstilbud for nytilflyttede grønlændere, der:

 • er mellem 18 og 65 år.
 • hovedsageligt er flyttet til Danmark inden for de sidste 3 år
 • har eller ønsker at få bopæl i Region Syddanmark
 • er uden forsørgelse eller på kontanthjælp


Tilbuddet er et supplement til eksisterende tilbud fra kommunen, og formålet er via en håndholdt indsats hjælp til selvhjælp.

Deltageren vil få:

 • Kortere vej til arbejdsmarkedet/ - eller uddannelse
 • Viden om pligter og rettigheder i Danmark
 • Indsigt i det danske samfund og kultur
 • Råd og vejledning i forbindelse med at være tilflyttet Region Syddanmark – herunder Odense Kommune
 • Støtte i praktiske gøremål f.eks. som bisidder ved møder med myndigheder, gennemgang af breve og digitalpost, ansøgninger til kommune og boligforeninger.


Fællesskab & individuelt fokus

I projektet er deltagerne en del af et hold på 8 grønlandske deltagere, der arbejder med kulturforståelse, løsning af praktiske opgaver, samarbejdsøvelser og personlige samtaler, hvor der f.eks. tilbydes vejledning og råd vedrørende:

 • Økonomi
 • Bolig
 • Nem id, e-boks, bankkonto, sundhedskort, skattekort        
 • Deltagelse i andet danskundervisning og/eller praktik
 • Beskæftigelse/job
 • Uddannelses ønske og/eller plan
 • Eventuel behandling af sygdom, lidelser og misbrug
 • Retshjælp

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov.  Der introduceres til emner som kommunikation, samarbejde, normer og kulturer, ansvar og roller på danske arbejdspladser.  Vi er en dobbeltsproget medarbejder/tolk, en frivilligkoordinator fra Det Grønlandske Hus samt en sagsbehandler fra kommunen.

Tilmelding

For mere information om projekt Tumit så tag kontakt til sagsbehandler i Odense Kommune eller Det Grønlandske hus i Odense.