Menu

Kalaallisut: Una tooruk


Projekt Tumit

Projekt Tumit er et undervisningstilbud for nytilflyttede grønlændere, der:

 • Er mellem 18 og 65 år.
 • Hovedsageligt er flyttet til Danmark inden for de sidste 3 år
 • Har eller ønsker at få bopæl i Region Syddanmark
 • Er uden forsørgelse eller på kontanthjælp

Tilbuddet er et supplement til eksisterende tilbud fra kommunen, og formålet med projektet er at yde en håndholdt indsats for at styrke borgeres evner til selvhjælp.

Deltageren i Tumit får:

 • Kortere vej til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet
 • Viden om pligter og rettigheder i Danmark
 • Indsigt i det danske samfund og dansk kultur
 • Råd og vejledning i forbindelse med at være flyttet til Region Syddanmark – herunder til Odense Kommune
 • Støtte i praktiske gøremål, eksempelvis som bisidder ved møder med myndigheder, gennemgang af breve og digitalpost samt ansøgninger til kommune og boligforeninger.

Fællesskab og individuelt fokus

I projektet er deltagerne en del af et hold på otte grønlandske deltagere. Deltagerne arbejder med kulturforståelse, løsning af praktiske opgaver, samarbejdsøvelser og personlige samtaler, hvor der blandt andet tilbydes vejledning og råd vedrørende:

 • Økonomi
 • Bolig
 • Nem-id, e-boks, bankkonto, sundhedskort, skattekort        
 • Deltagelse i anden form for danskundervisning eller praktik
 • Beskæftigelse
 • Uddannelsesønsker eller planlægning for uddannelse
 • Behandling af sygdom, lidelser og misbrug
 • Retshjælp

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov. Der introduceres til emner som kommunikation, samarbejde, normer og kulturer samt ansvar og roller på danske arbejdspladser.

Drivkraften bag projektet består af to medarbejdere, der taler både dansk og grønlandsk.

 

Tilmelding

For mere information om projekt Tumit bedes du tage kontakt til sagsbehandler i Odense Kommune:

Hanne Varberg / tlf. 20 51 28 13

eller til Inklusionsmedarbejder ved Det Grønlandske Hus:

Rive Inger Jensen rij@dgh-odense.dk / tlf. 22 46 01 55

 

Ønsker du yderligere information om Projekt Tumit, kan du læse Socialstyrelsens udgivelse om Tumit som lovende praksis fra år 2020.