Menu

Danmarkimut noorlaanut pilersaarusiaq 

Kalaallit Illuutaat Odense kalaallinut Odense-mut Esbjergimullu nooqqammisunut ikiorsiisarpoq, kiisalu killilersukkamik Vejle-mut, Kolding-imut Svendborg-imullu nooqqammisunut ikiorsiisarluni.

Pilersaarut kalaallinit Danmarkimut nooqqammisunit annertunerpaamilluunniit ukiut pingasut Danmarkimi najugaqarsimasunit atorneqarsinnaavoq. Pilersaarut ulluinnarni ajornartorsiutigineqarnerusartunut pilersaarutaavoq, assersuutigalugu aningaasanngorlugit ikiorneqarnissamut (kontanthjælp) qinnuteqarnermut ilitsersuut imaluunniit inissarsiornermut suliffissarsiornermulluunniit ilitsersuut. Pilersaarut innuttaasut pisinnaatitaaffiinik akisussaaffiinillu paasititsiniaanissamut aamma atorneqarsinnaavoq. 

Kalaallit Illuutaata neqeroorutigai NemID-mik ilitsersuunneqarneq, inissarsiorneq suliffissarsiorneq, qallunaatoorneq, kultoorikkullu assigiinngissutsinik paasinninneq. 

Qullersaqarfinnut saaffiginninnermi aamma ikiuisarpugut, assersuutigalugu allakkanik atuarneq, akineq, kommuninut Udbetaling Danmarkimulluunniit qinnuteqarneq. Ikiorsiineq aamma imaassinnaavoq illoqarfimmi nuuffigisami aqqutissarsiorneq. 

Pilersaarut kommunit qanimut suleqatigalugit pivoq, Kalaallillu Illuutaata suleqatini ajunnginnerpaamik piareersarniaaluttarpai paasitinniarlugit qanoq innuttaasut kalaallit pitsaanerpaamik tulluarnerpaamillu ikiorsinnaanerlugit. 

 

 


 

 

Særlig indsats for nytilflyttede

Det Grønlandske Hus i Odense har en særlig inklusionsindsats for nytilflyttede borgere fra Grønland i Odense og Esbjerg, samt i meget begrænset omfang i Vejle, Kolding og Svendborg.

Projektet er et tilbud til de grønlændere, der netop er flyttet til Danmark eller som har opholdt sig i landet i maksimum tre år. Tilbuddet retter sig til grønlandske borgere, der har brug for praktisk hjælp til at finde rundt i forsørgelsessystemerne – eksempelvis når det drejer sig om at søge kontanthjælp, finde bolig og beskæftigelse i Danmark samt i spørgsmål om borgerretigheder- og pligter og hvilke rettigheder og pligter man har som borger.

I projektet kan man få undervisning og hjælp af en dobbeltsproget medarbejder til eksempelvis gennemgang af NemID, hjælp til boligsøgning og jobsøgning, øvelser i dansk på samtaleniveau og oplysning om kulturforskelle. 

Rent praktisk hjælper vi desuden ved deltagelse i møder med myndigheder, hjælp til at forstå, besvare og sende henvendelser samt ansøgninger til kommuner, Udbetaling Danmark. Hjælpen kan også være i form af en støtte til, at finde rundt rent geografisk i den by, man er tilflyttet. 

Indsatsen sker i tæt samarbejde med kommunerne, og vi lægger vægt på, at klæde vores samarbejdspartnere - både offentlige og private aktører - så godt på som muligt, så de i deres møde med de nye grønlandske borgerer hurtigere kan yde den rette indsats.

kenddanmark.dk - kenddanmark.gl

En hjemmeside til dig, der overvejer at flytte til Danmark.

Læs mere