Menu

Frivillig i Det Grønlandske Hus i Odense

Som frivillig i det Grønlandske Hus bliver du del af en aktiv gruppe, der gør en forskel. Som frivillig kan du påtage dig meningsfulde opgaver f.eks. som

  • besøgsven
  • studiestøtte for børn og unge
  • mentor for nytilflyttede eller nye studerende
  • voksenven for et barn
  • familieven
  • medhjælper ved arrangementer i huset

Vi har altid brug for ressourcestærke, aktive og meget gerne dobbeltsprogede frivillige.

 

Har du lyst til at vide mere?  

Så kontakt gerne vores frivillighedskoordinator på: rasser@dgh-odense.dk eller tlf.: 23838042


Vil du være med til at udføre en vigtig opgave og være med til at gøre en forskel?

Det Grønlandske Hus samarbejder med Odense Kommune om at gøre en ekstra indsats i forhold til udsatte borgere med grønlandsk baggrund. Borgeren skal have et ønske om en positiv forandring i sin tilværelse. Efter aftale med en medarbejder fra Odense Kommune startes der et intensivt forløb med fokus på, at forfølge to til tre mål. Undervejs i forløbet samarbejder Det Grønlandske Hus med en frivillig person, der tilknyttes som peer-støtte.

Som peer-støtte-hjælper støtter du en person med, at nå sine fastsatte mål i forløbet.

Projekt-Peer strækker sig over 9 måneder, og der indgår man i sparring med peerkoordinatorerne fra Det Grønlandske Hus. Desuden bliver du en del af et fællesskab med andre frivillige.

Vi forventer, at du som Peer har kendskab til Grønland, har socialt overskud og kan bruge ca. 2 timer ugentligt på opgaven.


Ønsker du at ansøge som peer kan du kontakte:

Peerkoordinator i Det Grønlandske Hus Rasser Anne-Mette Hartvig Hansen, tlf.: 23838042, rasser@dgh-odense.dk.