Menu

Ulo - Sønderborg

Formand


Susanne Nissen
Kløverlykke 14, Hørup
6470 Sydals
tlf. 2163 5005
Mail: sunis@stofanet.dk 
 

Bestyrelsen 2023

Formand og INUIT-repræsentant: Susanne Nissen

Næstformand: Helene D. Pawlowski

Kasserer: Arne Sydal Møller

Sekretær: Hanne Heilmann

Bestyrelsesmedlem: Marie Hansen

1. Suppleant: Mâliánguaq Jørgensen

2. Suppleant: Sara Andersen Grau

Revisor: Arne S. Møller

Revisorsuppleant: Louise Tang Larsen

Revisor og INUIT-suppleant: Susanne Nissen

Facebook

Foreningens formål er:


At samle alle grønlændere, der fast eller midlertidig opholder sig i Sønderjylland og arbejde for bedre trivsel under danske forhold, samt at hjælpe hvor der er behov herfor.

Lige pt. har vi 30 betalende medlemmer