Menu

Grønlænderforeningen Ujaloq Svendborg

Foreningen blev stiftet den 9. januar 1993 og formand er Katrine Eriksen.

Hjemsted: Svendborg Kommune.

Formålet er at fremme sprog og kultur og dele viden og interesse med enkelte som har kendskab til Grønland.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen 2023


Formand: Katrine Eriksen
Kasserer: Inge-Lise H. Dahl
Bestyrelses medlem: Timo Lynge
Suppleant: Karen Lennert

Kontakt: e-mail: ujaloq@gmail.com

Facebook 

Foreningens formål

I fællesskab at fremme sprog og kultur, og at dele viden og interesse med enkelte som har kendskab til Grønland.

Som medlemmer optages personer med interesse for og i Grønland.

Medlemskontingent gældende fra 2023:

Enkelt medlem     kr. 150,-
Husstand              kr. 200,-