Menu

Grønlandsk-dansk socialpolitisk topmøde i Nordatlantisk Hus

Tirsdag den 6. september 2022

PROGRAM

8:30 - 9:00 Registrering, morgenkaffe og netværk

9:00 - 9:15 Åbning: velkomst og introduktion
v. Nauja Bianco, direktør, Det Grønlandske Hus i Odense

9:15-9:25 Kort oplæg v. MF Aki-Matilda Høegh-Dam (Siumut)

9:25-9:35 Kort oplæg v. MF Aaja Chemnitz Larsen (Inuit Ataqatigiit)

9:35-09:55 Introduktion: Hvordan arbejder Odense med grønlændere i Danmark?
v. Rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Christoffer Lilleholt, Odense Kommune

10:00-10:15 Pause

10:15 - 11:45 Grønlændere i Danmark – set med danske briller
10:15-10:30 Perspektiv fra De Grønlandske Huse i Danmark – Det Grønlandske Hus i Aarhus

10:30-10:45 Arbejdet med socialt udsatte grønlændere i Danmark
v. Tina Maria Larsen, Chef v. Center for Sociale Indsatser, Aalborg Kommune

10:15-10:45 Anbringelse af grønlandske børn i Danmark v. Karen Margrethe Dahl, VIVE

10:45-11:00 Workshop á 5 grupper (workshopledere er DGH-direktører samt moderator. Tema: ”Hvilke fokusområder skal der være for arbejdet med (socialt udsatte) grønlændere i DK?”.

11:00-11:15 Præsentation af gruppearbejde af hver workshopleder

11:15-11:30 Danmarks arbejde med herboende grønlændere – politik og vision (Oplægsholder er ved at blive identificeret)

11:30-11:45 Naalakkersuisuts socialpolitiske vision og arbejde m. grønlandske borgere i    Danmark (Oplægsholder er ved at blive identificeret)

12:00 - 13:00 Frokost (Restaurant Nordatlanten)

13:00 - 14:30 Grønlændere i Danmark – set med grønlandske briller
13:00-13:15 Selvstyrets hjemløsestrategi v. Anders Kok Hansen

13:15-13:30 Perspektiv fra en grønlandsk kommune

13:30-14:00 “Rigsfællesskabets blinde vinkler – strukturelle og politiske forhold der forværrer livet som udsat” v. Mille Schiermacher, ph.d.-studerende

14:00-14:15 Workshop á 5 grupper (workshopledere er DGH-direktører samt moderator. Tema: ”Hvordan klædes de danske kommuner bedst på til at håndtere grønlandske borgere?”

14:15-14:30 Præsentation af gruppearbejde

14:30-15:00 Rettigheder og retssikkerhed for udsatte grønlændere i Danmark
v. Ida Nordland, advokat i Justitia

15:00-15:30 Gruppearbejde: perspektiver for samarbejde om grønlændere bosiddende i Danmark
Gruppearbejde/workshop med gruppeleder fra direktør fra DGH (15 min.)
”Hvordan kan vi samarbejde godt omring grønlændere i Danmark og hvad kan vi konkret gøre?”

15:30-15:45 Præsentation af gruppearbejde – konkrete løsninger til fremtidigt samarbejde

15:45-16:00 Afrunding på dagen
v. Nauja Bianco, direktør i Det Grønlandske Hus i Odense

TILMELDING TIL GRØNLANDSK-DANSK SOCIALPOLITISK TOPMØDE

Nordatlantisk Hus | Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C