Menu

Dansk-grønlandsk socialpolitisk topmøde i Nordatlantisk Hus


Tirsdag den 6. september 2022
Nordatlantisk Hus | Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C 
 


Program

8:30 - 9:00 Registrering, morgenkaffe og netværk
 
INDLEDNING  (9:00 - 10:05)
9:00 - 9:15 Åbning: velkomst og introduktion 
v. Nauja Bianco, direktør, Det Grønlandske Hus i Odense
 
09:15-09:30 Behov og mulighed for psykologisk hjælp for grønlændere i Danmark 
v. Tanja Nielsen, direktør, Det Grønlandske Hus i Aarhus
 
9:30-9:40 Oplæg
v. MF Aki-Matilda Høegh-Dam (Siumut)
 
9:40-9:50 Oplæg
v. MF Aaja Chemnitz Larsen (Inuit Ataqatigiit)
 
9:50-10:05 Hvordan arbejder Odense med socialt udsatte grønlændere i Danmark? 
v. Rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Christoffer Lilleholt, Odense Kommune
 
10:05-10:20 Pause
 
TEMABLOK 1 (10:20 - 12:00)
Grønlændere i Danmark – set med danske briller 
 
10:20-10:35 Arbejdet med socialt udsatte grønlændere i Danmark set fra Aalborg kommune 
v. TinaMaria Larsen, Chef v. Center for Sociale Indsatser, Aalborg Kommune
 
10:35-11:05 Anbringelser af børn fra grønlandske familier i Danmark 
v. Karen Margrethe Dahl, VIVE 
 
11:05-11:20 Socialstyrelsens arbejde med udsatte grønlændere i Danmark - fagligt fokus, netværk og borgerinvolvering
v. Karin Egholm, leder af teamet Komplekse Problemer i Socialstyrelsen, og Amanda Lykke Egede-Jensen, fuldmægtig i Socialstyrelsen
 
11:20-11:50 Interaktivt arbejde/diskussion: ”Hvilke fokusområder skal der være for arbejdet med socialt udsatte grønlændere i DK?” 
v. Leise Johnsen, direktør, Det Grønlandske Hus i København
 
12:00 - 13:00 Frokost (Restaurant Nordatlanten)
 
TEMABLOK II (13:00 - 14:35)
Grønlændere i Danmark – set med grønlandske briller 
 
13:00-13:15 Naalakkersuisuts socialpolitiske vision og arbejde m. grønlandske borgere i Danmark 
v. Uffe V. Jensen, fuldmægtig, Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender 
 
13:15-13:30 Selvstyrets hjemløsestrategi 
v. Anders Kok Hansen, specialkonsulent Departementet for Sociale Anliggende & Arbejdsmarked
 
13:30-13:45 Perspektiv fra en grønlandsk kommune 
v. Martha Lund Olsen, velfærdsdirektør, Qeqqata Kommunia
 
13:45-14:15 Interaktivt arbejde/diskussion: ”Hvordan klædes de danske kommuner bedst på til at håndtere socialt udsatte grønlandske borgere?” 
v. Leise Johnsen, direktør, Det Grønlandske Hus i København
 
14:15-14:35 Pause – kaffe og kage
 
TEMABLOK III (14:35-16:20)
Forskning omkring social udsatte grønlændere (i Danmark)
 
14:35-14:50 Rettigheder og retssikkerhed for udsatte grønlændere i Danmark
v. Mette Fjord Kristensen, advokat i Justitia              
 
14:50-15:20 Rigsfællesskabets blinde vinkler – strukturelle og politiske forhold der forværrer livet som udsat 
v. Mille Schiermacher, ph.d.-studerende på Ilisimatusarfik
 
15:20-15:50 Interaktivt arbejde/diskussion: ”Hvordan kan vi samarbejde godt omkring socialt udsatte grønlændere i Danmark, og hvad kan vi konkret gøre?”
v. Leise Johnsen, direktør, Det Grønlandske Hus i København
 
15:50-16:20 Afrunding på dagen
v. Nauja Bianco, direktør i Det Grønlandske Hus i Odense
 
16:20-17:00 Networking