Menu

Aalborg Kommune - Arbejdet med socialt udsatte grønlændere

Aalborg Kommune: Samarbejder med adskillige organisationer om at støtte kommunens udsatte grønlandske borgere. Multikomplekse udfordringer kræver multifaktorielle indsatser.

Se slides til oplægget her

Det Grønlandske Hus Aarhus - Behov og mulighed for psykologisk hjælp for borgere med grønlandsk baggrund i Danmark

Det Grønlandske Hus Aarhus: Traumebehandling, intergenerationelle traumer og Grønlands høje selvmordsrate. Traumebehandling kræver kulturel indsigt, historisk bevidsthed og styrkelse af værdiskabende fællesskaber.

Se slides til oplægget her

Socialstyrelsen - Fagligt fokus, netværk og borgerinvolvering

Socialstyrelsen: Partnerskaber med socialt udsatte grønlændere kan give befolkningsgruppen bedre vilkår. De kan skabe grundlag for bedre viden om tiltag.

Se slides til oplægget her

VIVE - Anbragte grønlandske børn i Danmark

VIVE (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd): Grønlandske børn anbringes oftere uden for hjemmet end danske børn. Årsagerne er komplicerede, men er både et spørgsmål om ressourcer og kultur.

Se slides til oplægget her

Naalakkersuisut - Lovrammer og samarbejde på tværs af rigsfællesskabet

Naalakkersuisut (Grønlands regering): Hvordan man i rigsfællesskabet har tværgående samarbejde på det sociale område - og hvordan dele af området hører under henholdsvis grønlandsk og dansk lovgivning og derfor kan skabe udfordringer for den enkelte borger.

Se slides til oplægget her

Qeqqata Kommunea - Dansk-grønlandsk samarbejde i kommunerne

Qeqqata Kommunea: Styrkelse af sagsbehandlinger og arbejdet med socialt udsatte familier i Grønland.

Se slides til oplægget her

Justitia - Rettigheder og retssikkerhed for udsatte grønlændere i Danmark

Justitia: 3-årige projekt om usynligt udsatte grønlændere i Danmark, og hvordan deres retssikkerhed kan forbedres..

Se slides til oplægget her