Menu

Aalborg Kommune - Arbejdet med socialt udsatte grønlændere

Aalborg Kommune lagde i sit oplæg vægt på, at man samarbejder med adskillige organisationer for at støtte kommunens udsatte grønlandske borgere. Multikomplekse udfordringer kræver multifaktorielle indsatser.

Se slides til oplægget her

Det Grønlandske Hus Aarhus - Behov og mulighed for psykologisk hjælp for borgere med grønlandsk baggrund i Danmark

Det Grønlandske Hus Aarhus havde blandt andet fokus på traumebehandling og Grønlands høje selvmordsrate. Traumebehandling kræver kulturel indsigt, historisk bevidsthed og styrkelse af værdiskabende fællesskaber.

Se slides til oplægget her

Socialstyrelsen - Fagligt fokus, netværk og borgerinvolvering

Socialstyrelsen holdt oplæg om, hvordan partnerskaber med socialt udsatte grønlændere kan give gruppen bedre vilkår

Se slides til oplægget her

VIVE - Anbragte grønlandske børn i Danmark

VIVE (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) holdt blandt andet oplæg om, at grønlandske børn oftere anbringes uden for hjemmet end danske børn.

Se slides til oplægget her

Naalakkersuisut - Lovrammer og samarbejde på tværs af rigsfællesskabet

Naalakkersuisut fremlagde, hvordan man i rigsfællesskabet har tværgående samarbejde på det sociale område - og hvordan dele af området hører under henholdsvis grønlandsk og dansk lovgivning og derfor kan skabe udfordringer for den enkelte borger.

Se slides til oplægget her

Qeqqata Kommunea - Dansk-grønlandsk samarbejde i kommunerne

Qeqqata Kommunea lagde i deres oplæg vægt på, hvordan man kan styrke sagsbehandlinger og arbejdet med socialt udsatte familier i Grønland.

Se slides til oplægget her

Justitia - Rettigheder og retssikkerhed for udsatte grønlændere i Danmark

Justitias oplæg omhandlede deres 3-årige projekt om usynligt udsatte grønlændere i Danmark, og hvordan deres retssikkerhed kan forbedres..

Se slides til oplægget her