Menu

Dansk-grønlandsk socialpolitisk topmøde

 

Tirsdag den 6. september 2022 afholder de fire grønlandske huse det ”dansk-grønlandsk socialpolitiske topmøde”. Mødet finder sted i Nordatlantisk Hus i Odense. 

Det ”dansk-grønlandske socialpolitiske topmøde” er en anerkendelse af afhængigheden af samarbejdet i Rigsfællesskabet – særligt på det socialfaglige område. Topmødet er en invitation til at gå ind i dette samarbejde, forstå samarbejdet og være med til at kvalificere samarbejdet.

Der bor ca. 16.000 borgere fra Grønland i Danmark. Omtrent hver 10. af dem anses som socialt udsat. Der er grønlandske huse i Danmark i de fire største byer i Danmark Aalborg, Aarhus, Odense og København. Alle fire huse tilbyder åben socialrådgivning, støtte og hjælp til herboende grønlændere om, hvad det kræver at blive integreret og inkluderet i det danske samfund.

Danmark og Grønland er i Rigsfællesskab med hinanden. Mange borgere fra Grønland flytter til Danmark, eller flytter frem og tilbage mellem Grønland og Danmark, med risiko for at ende i ufuldstændige livsforløb med mangel på stabilitet og kontinuitet, som i værste fald kan ende i social og økonomisk marginalisering og social udsathed.

De Grønlandske Huse er bindeled mellem borgere og systemer i Danmark og Grønland, og netop derfor inviterer husene til det dansk-grønlandske socialpolitiske topmøde.

Programmet er ved at blive udfærdiget og i slutningen af april 2022 vil et foreløbigt program blive lagt her.

Vi vil løbende lægge information om mødet op på denne side samt på sociale medier: Facebook, Instagram og LinkedIn.

Dansk-grønlandsk socialpolitisk topmøde er støttet af Oak Foundation Denmark.

At flytte fra Grønland til Danmark

I alle fire grønlandske huse i Danmark, arbejdes der meget med transitionerne mellem Grønland og Danmark. Danmark og Grønland er i Rigsfællesskab sammen  og der er mange relationer mellem de to lande. Der er bl.a. flytninger den ene og den anden vej og ofte er der gentagne flytninger. For mange grønlændere kan det være en stor omvæltning af flytte til Danmark. Dette arbejder vi med i husene - hvordan integreres og inkluderes grønlandske borgere bedst i det danske samfund? 

I 2019 fik Det Grønlandske Hus i Odense lavet en række af kortfilm med titlen: "DANMARK OG HVAD SÅ?". Det er fem kortfilm om at flytte fra Grønland til Danmark belyst ud fra grønlandske borgeres egne erfaringer. Se med HER

Program
Program
Opdateres senere
Læs mere
Registrering
Registrering
Opdateres senere
Læs mere
Presse
Presse
Læs mere