Menu

Dansk-grønlandsk socialpolitisk topmøde

Tirsdag den 6. september 2022 afholdt de fire grønlandske huse i Danmark det dansk-grønlandske socialpolitiske topmøde. Mødet fandt sted i Nordatlantisk Hus i Odense. Herunder kan du læse en beskrivelse af dagens program:

Dansk-grønlandsk socialpolitisk topmøde er tilrettelagt som en anerkendelse af afhængigheden af samarbejdet i rigsfællesskabet, særligt på det socialfaglige område. Topmødet er en invitation til at gå ind i dette samarbejde, at forstå samarbejdet og at være med til at kvalificere samarbejdet.

Der bor cirka 17.000 borgere fra Grønland i Danmark. Omtrent hver tiende af de borgere anses som socialt udsat. Der er grønlandske huse i de fire største byer i Danmark: Aalborg, Aarhus, København og Odense. Alle fire huse tilbyder åben socialrådgivning, støtte og hjælp til herboende grønlændere om, hvad det kræver at blive integreret og inkluderet i det danske samfund.

Fordi Danmark og Grønland indgår i rigsfællesskab med hinanden, flytter mange borgere i Grønland til Danmark eller flytter frem og tilbage mellem Grønland og Danmark. Nogle flytter med risiko for at ende i ufuldstændige livsforløb med mangel på stabilitet og kontinuitet, som i værste fald kan ende i social og økonomisk marginalisering og social udsathed.

De Grønlandske Huse er bindeled mellem borgere og systemer i Danmark og i Grønland, og netop derfor inviterer De Grønlandske Huse til det dansk-grønlandske socialpolitiske topmøde.

Vi vil løbende lægge information om mødet op på denne side og på vores profiler på sociale medier som Facebook, Instagram og LinkedIn.

**

Der har været en overvældende interesse for deltagelse ved det dansk-grønlandske socialpolitiske topmøde, og vi har derfor været nødsaget til at lukke for flere tilmeldinger.

Hvis man ønsker at bliver skrevet op på venteliste til mødet eller at melde afbud, bedes man sende en mail (navn, telefonnummer, stilling og organisation) til: socialpolitisktopmode@gmail.com

**

Dansk-grønlandsk socialpolitisk topmøde er støttet af Oak Foundation Denmark.

At flytte fra Grønland til Danmark

I alle fire grønlandske huse i Danmark, arbejdes der meget med transitionerne mellem Grønland og Danmark. Danmark og Grønland er i Rigsfællesskab sammen  og der er mange relationer mellem de to lande. Der er bl.a. flytninger den ene og den anden vej og ofte er der gentagne flytninger. For mange grønlændere kan det være en stor omvæltning af flytte til Danmark. Dette arbejder vi med i husene - hvordan integreres og inkluderes grønlandske borgere bedst i det danske samfund? 

I 2019 fik Det Grønlandske Hus i Odense lavet en række af kortfilm med titlen: "DANMARK OG HVAD SÅ?". Det er fem kortfilm om at flytte fra Grønland til Danmark belyst ud fra grønlandske borgeres egne erfaringer. Se med HER

Program
Program
Grønlandsk-dansk socialpolitisk topmøde
Læs mere
Registrering: Der er nu lukket for flere tilmeldinger
Registrering: Der er nu lukket for flere tilmeldinger
Tilmelding til grønlandsk-dansk socialpolitisk topmøde
Læs mere
Presse
Presse
Læs mere