Menu

Bliv praktikant i et lille stykke af Grønland i Danmark til efteråret 2023

Interesserer du dig for Grønland, rigsfællesskabet eller samfunds- og kulturformidling, og vil du gerne arbejde med kommunikation og prøve kræfter med at bygge bro mellem Grønland og Danmark? Så er det måske dig, der skal være praktikant i Det Grønlandske Hus Odense (DGH) i efterårssemestret 2023.

Om dig

Du har en bachelor- eller professionsbachelorgrad eller er studerende på en videregående uddannelse inden for journalistik, kommunikation, samfundsfag, kulturformidling, management, administration eller lignende. Du færdes godt på sociale medier, er god til at formulere dig på skrift og er åben for at arbejde på tværs af to kulturer.

Du har let ved at begå dig i et job, der kræver fleksibilitet og evnen til at håndtere flere deadlines, også når det skal gå hurtigt. Du tilgår dit arbejde med engagement og godt humør, høj faglighed og er god til at arbejde både selvstændigt og i tæt samarbejde med kolleger.

Om praktikstillingen

Som praktikant i Det Grønlandske Hus Odense skal du hjælpe med det overordnede arbejde inden for husets kommunikation og administration. Du vil blandt andet skulle hjælpe med at skrive opslag til sociale medier, læse korrektur på tekster, redigere hjemmeside og andet. Desuden du også blive en vigtig del af husets daglige drift og administration med opgaver som fondssøgning, registrering af husets kunst og planlægning af arrangementer. Arbejdet som praktikant består også i at holde dig ajour med aktuelle emner og samfundsforhold i Grønland og Danmark og idéudvikle på husets fremtidige arrangementer og forskellige tiltag for grønlændere bosiddende i Danmark.

Et praktikforløb hos Det Grønlandske Hus Odense er en oplagt mulighed for at blive klogere på arbejdet med Grønland i Danmark, og det er i høj grad også en arbejdsplads, hvor du for alvor kan sætte dine kompetencer i spil, og hvor din faglige viden bliver modtaget med åbenhed og seriøsitet i det daglige arbejde.

Du skal være fortrolig med Office-pakken (Word, Excel og PowerPoint), og det er en stor fordel, hvis du tidligere har stiftet bekendtskab med Grønland og grønlandske forhold, herunder det grønlandske sprog.

Om Det Grønlandske Hus Odense

Det Grønlandske Hus Odense ligger i Nordatlantisk Hus på Byens Ø i Odense. I år 2023 har Det Grønlandske Hus Odense bygget bro mellem Grønland og Danmark igennem 50 år, hvilket fejres med et begivenhedsrigt år, hvor huset markerer sit 50-års jubilæum. Huset er placeret i smukke arkitektoniske omgivelser med udsigt over Odense Havn og havet, og der er højt til loftet både fysisk og socialt.

Det praktiske

Praktikperioden løber fra august/september 2023 til og med januar 2024. Perioden og timetal fastsættes i fællesskab, så der tages hensyn til uddannelseskrav. Praktikken er ulønnet og er betinget af, at du får ECTS-point eller merit for forløbet. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte direktør Nauja Bianco (tlf. 22 46 04 05) eller souschef Annette Bogø Lyberth (tlf. 22 42 05 14).

Ansøgning

Send en kort motiveret ansøgning (én A4-side) med CV og eksamensresultater og eventuelt 1-2 øvrige relevante dokumenter (f.eks. anbefalinger) til info@dgh-odense.dk.

Ansøgningsfristen er d. 28. maj 2023. Vi vurderer ansøgninger løbende, så tøv ikke med at søge.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Det Grønlandske Hus og Nordatlantisk Hus i Odense søger en kommunikativ stærk projektkoordinator med socialt engagement og flair for kultur.

Det Grønlandske Hus og Nordatlantisk Hus i Odense søger en engageret projektkoordinator, der skal indgå i tæt samarbejde med ledelsen og resten af organisationen. Stillingen indeholder strategiske opgaver, der skal omsættes til praksis og handling og som kræver godt overblik, gode samarbejdsevner, erfaring med projektstyring og fondssøgning, gode kommunikationsevner og evnen til at håndtere flere, forskelligartede opgaver på samme tid.

Stillingen omfatter arbejdsopgaver både i Det Grønlandske Hus og i Nordatlantisk Hus, som – selvom de er to selvejende institutioner med hver deres bestyrelse – deler interesser, kontorfaciliteter og opgaver og i det daglige arbejder tæt sammen.


Det Grønlandske Hus i Odense (DGH) ligger på 1. sal i Nordatlantisk Hus og er et mødested for grønlænderne og Grønlandsinteresserede. Huset bygger bro mellem Grønland og Danmark og dets primære arbejdsområder er uddannelsesvejledning, socialrådgivning og kulturformidling. Huset dækker Region Syddanmark og er et af fire grønlandske huse i Danmark. Det har i 2023 fejret 50-års jubilæum.

Nordatlantisk Hus (NAH) er et kulturhus på Odense Havn etableret i 2013. Huset er et kulturelt samlingssted for alle med tilknytning til og interesse i de tre nordatlantiske lande. Huset arbejder for at udbrede kendskab til de tre nordatlantisk lande Færøerne, Grønland og Island på en række områder, herunder særligt kunst, kultur og formidling. NAH har ca. 40 arrangementer om året af forskellig karakter, et rigt foreningsliv, en populær skoleformidling, en butik og erhvervsklub. Nordatlantisk Hus indeholder også Restaurant Nordatlanten, der er en tæt samarbejdspartner og ungdomsboliger, der drives af Kristiansdals Boligforening.

Jobbet
Som projektkoordinator får du en central og synlig rolle i både DGH og NAH og kommer til at arbejde tæt sammen med direktøren om den daglige drift og udvikling i begge organisationer. Arbejdet kræver, at du kan holde mange bolde i luften på en gang og kan arbejde både overordnet strategisk og som udfører af strategien, herunder med grader af uddelegering, og at du kan bidrage til at understøtte husets økonomi via fondssøgning.

 

DGH/NAH er en arbejdsplads med 17 medarbejdere, hvoraf nogle er deltidsansatte, og nogle arbejder i Jylland. Personalet er en mangfoldig gruppe, der løfter i flok og kommer fra flere kulturer og fagligheder indenfor socialområdet, uddannelsesområdet og kulturformidlingsområdet. I hverdagen indgår alle i en samlet medarbejdergruppe, der deler kontor og mødelokaler og har fælles personalemøder. Foruden den faste stab har husene fast 1-2 praktikanter, studentermedhjælpere og en stor gruppe frivillige tilknyttet. Du skal være med til at sikre det fælles værdigrundlag, sammenhængskraften og det tætte samarbejde mellem NAH og DGH.

 

Dine arbejdsopgaver vil omfatte følgende:

 • Du skal understøtte direktøren i arbejdet i DGH og NAH

 • Du skal understøtte det økonomiske fundament for DGH og NAH gennem fondssøgning til statslige og kommunale puljer samt private fonde både til sociale og kulturelle formål

 • Medvirke til strategiudvikling på socialområdet i DGH og være tovholder i dette arbejde.

 • Du skal understøtte og bidrage til den samlede strategi og vision for husene, herunder arbejde for, at visionen om en udbygning af NAH realiseres.

 • Du skal være med til at tilrettelægge den kommunikative strategi og være udførende i det konkrete kommunikationsarbejde for husene på diverse platforme

 • Du skal deltage i tilrettelæggelse og afholdelse af møder, workshops og kulturarrangementer.

Arbejdstiden er 37 timer (og du arbejder uden øvre arbejdstid, idet arbejdstiderne er skiftende og kan omfatte aften- og weekendarbejde). Løn efter aftale.

 

Vi forventer at du:

 • Har en videregående uddannelse på kandidatniveau og arbejdserfaring indenfor socialområdet og/eller kulturområdet eller lign og har erfaring med at arbejde strategisk.

 • Har erfaring med at koordinere projekter og arrangementer på et overordnet - og praktisk niveau

 • Er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt og har erfaring med at lave workshops, afholde møder, skrive oplæg og referater, lave præsentationer og afrapporteringer m.m.

 • Har indgående erfaring med fundraising (fx på det sociale og/eller kulturelle område)

 • Har erfaring med daglig drift og har gode samarbejdsevner samt næse for interkulturelt samarbejde

 • Kan supplere ledelsen og varetage stedfortrædende funktioner, når det kræves

 

Desuden forventer vi at:

 • Du kan indgå positivt og konstruktivt i et travlt og mangfoldigt arbejdsmiljø, der omfatter flere forskellige fagligheder og kulturer

 • Du er socialt kompetent og empatisk og i stand til at møde alle ligeværdigt og i øjenhøjde uanset social status og kulturel baggrund.

 • Du har blik for muligheder og udvikling og er et engageret menneske, der ikke er bange for nye opgaver

 • Du er fleksibel og åben overfor at arbejde på skæve tidspunkter

 • Du er god til at pleje eksisterende netværk og etablere nye

 • Du har kendskab til og/eller interesse for grønlandsk, islandsk og færøsk kultur- og samfundsforhold

Det er en fordel, hvis du derudover taler et af de nordatlantiske sprog, men det er ikke et krav.

 

Hvis du er interesseret i stillingen, så send en kort motiveret ansøgning (1 A-4 side) med CV og eksamensresultater samt evt. 1-2 øvrige relevante dokumenter til abl@dgh-odense.dk

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Direktør
Annette Bogø Lyberth
Tlf. 2242 0514
Mail: abl@dgh-odense.dk

 

Ansøgningsfrist: søndag den 1. oktober kl. 24:00 // forventede ansættelsessamtaler uge 43 og 44. (Ansøgere der ikke hører fra os senest den 16. oktober 2023, er ikke kommet i betragtning.)

Jobstart hurtigst muligt


Har du spørgsmål til stillingen, holder vi et orienterende møde mandag den 25, september kl. 17.30 i konferencelokalet på 1. sal, hvor alle potentielle ansøgere er meget velkomne.

Du kan læse mere om os på www.nordatlantiskhus.dk og www.dgh-odense.dk og på Facebook og Instagram.