Menu

Husets historie

Det Grønlandske Hus i Odense

1973-74 Det Grønlandske Hus, der dengang hed Grønlænderhuset, blev oprettet i bydelen Vollsmose

1978 Grønlænderhuset flytter i en ejendom fra 1913 på Hunderupvej 61. Ejendommen havde blandt andet været børnehospital.

1979 Hjemmestyret overtager Grønlandsministeriets rolle i Husene rundt om i Danmark.

1981 Grønlænderhuset overtager ejendommen på Hunderupvej over en periode af 20 år fra Fyns Amt.

1991 Husets arbejdsområde udvides til, udover at omfatte Fyns Amt, også at omfatte Sønderjyllands, Ribe og Vejle Amter.

1995 Navnet ændres fra Grønlænderhuset til Det Grønlandske Hus i Odense.

1997 Huset fejrer 25 års jubilæum

1998-99 Renovering af Huset på Hunderupvej

2004 Yderligere renovering af Huset

2012 Huset på Hunderupvej bliver sat til salg. Første spadestik til Nordatlantisk Hus.

2013 Det Grønlandske Hus i Odense fejrer 40 års jubilæum.

2013 Det Grønlandske Hus flytter ind i Nordatlantisk Hus på Odense Havn den 9.november.