Menu

Vil du være praktikant i Det Grønlandske Hus i Odense?


Det Grønlandske Hus i Odense søger en praktikant i foråret 1. februar – 30. juni 2022


Det Grønlandske Hus er en levende og mangfoldig arbejdsplads med ca. 20 gode kollegaer. Vi har en vigtig opgave i at arbejde for herboende grønlændere og være i dialog med det omkringliggende samfund om forhold i Grønland og for grønlændere. To dage er sjældent ens og vi møder mange spændende mennesker og udfordringer i Det Grønlandske Hus.


Det Grønlandske Hus i Odense har tre hovedopgaver: 1) uddannelsesvejledning af grønlandske studerende og elever i region Syddanmark, 2) socialt arbejde med herboende grønlændere og 3) kulturformidling. Det Grønlandske Hus dækker hele Region Syddanmark med hovedkontor på Byens Ø i Odense samtidig med vi dækker et socialt arbejde i Svendborg, Vejle, Esbjerg og Kolding.


Vi søger en praktikant, der er studerende på en videregående uddannelse og som kan få merit på sin uddannelse for praktikopholdet. Som praktikant kommer du til at arbejde i Odense.


Praktikantens opgaver
Praktikanten i Det Grønlandske Hus skal indgå i husets daglige virke og medvirke til at understøtte administrationen i det daglige arbejdet. Følgende særlige arbejdsopgaver forventes tilegnet praktikanten:

• Administrativt arbejde i form af indkaldelse til møder, referatskrivning af (personale)møder, modtage mails fra hovedpostkassen og videresende dem til relevante medarbejdere, understøtte direktørens kalender etc.

• Bistå i en oprydning og systematisering af DGHs arkiv og digitale drev, herunder evt. rådgive om GDPR-forhold.

• Assistere i planlægningen og koordineringen af kulturelle arrangementer, konferencer, seminarer, temadage, møder mv., fx forplejning, invitationer, tilmeldinger samt praktisk afholdelse.

• Bistå i arbejdet med erhvervsnetværket i Nordatlantisk Hus ”Klub Nordatlanten”, som indbefatter korrespondance med medlemmerne i erhvervsnetværket samt administrative forhold.

• Bistå i læsning af rapporter og formidling af samme til brug for husets arbejde samt evt. lave notater.

• Bistå i at indsamle data og være med til at sikre, at DGH bruger data og evidens i sit arbejde.

• Bistå i fondsansøgningsarbejde.

• Være med til at udvikle og lave kommunikation til Facebook og hjemmeside.

• Forefaldende arbejde (afhentning af post, lave kaffe og the til møder, seminarer mv.).

Arbejdsopgaverne vi blive tilpasset dig og dine styrker.

Arbejdstid
Praktikken er ulønnet og er betinget af, at du får merit for forløbet på din uddannelse. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Der er som udgangspunkt fast arbejdstid, men aften- og weekendarbejde kan forekomme så fleksibilitet er påkrævet. Praktikophold er 1. februar – 30. juni 2022. Praktikopholdets længde og de eksakte datoer kan dog planlægges sammen med dig, så det tager hensyn til dit studieforløb og opgaveskrivning.


Personlige kvalifikationer

• Du er en initiativrig person med et godt humør og en god arbejdsindsats, der kan lide at møde mennesker fra andre kulturer.

• Du er samarbejds- og løsningorienteret i en lille, men dynamisk, organisation, hvor vi er afhængige af hinandens indsatser for at komme i mål med vores målsætninger.

• Du kan arbejde selvstændigt, systematisk og ansvarligt med opgaver og deadlines.

• Du kommunikerer og forventningsafstemmer tydeligt og/eller er villig til at være en del af en sådan kultur.

Ansøgning
Vi modtager løbende ansøgninger og kan kalde løbende relevante kandidater til samtale, og forbeholder os retten til at ansætte en praktikant når vi har fundet den rette. Derfor opfordrer vi dig til at søge snarest, dog senest 10. december 2021 kl. 12. Send en kort motiveret ansøgning (1 A-4 side) med CV og eksamensresultater samt evt. 1-2 øvrige relevante dokumenter til info@dgh-odense.dk.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om arbejdets indhold kan stiles til nuværende praktikant Kate Midjord på tlf. +45 52 10 13 09. Andre oplysninger kan stiles til direktør Nauja Bianco på tlf. +45 22 46 04 05.

Det Grønlandske Hus er en selvejende institution, der dækker Region Syddanmark. Huset finansieres af midler fra Naalakkersuisut/Grønlands Selvstyre, Odense Kommune, Vejle Kommune, Esbjerg Kommune og Svendborg Kommune samt midler fra Socialministeriet/Socialstyrelsen.
Læs mere om os og vores arbejde på vores hjemmeside: www.dgh-odense.dk.