Menu

Bestyrelsen i Det Grønlandske Hus Odense

 • Formand

  Benny Nybo

  Udpeget af Odense byråd

 • Næstformand

  Søren Windell

  Medlem af Odense Byråd

 • Medlem af bestyrelsen

  Kaj L. Heilmann

  Naalakkersuisut

 • Medlem af bestyrelsen

  Karo Thomsen Fleischer

  Naalakkersuisut

 • Medlem af bestyrelsen

  Mina Lennert Petersen

  Foreningen Umiaq - Odense

 • Medlem af bestyrelsen

  Naasunnguaq Poulsen

  Lokalforeningen for grønlandske studeende - Avalak

 • Medlem af bestyrelsen

  Mikael Kristensen

  Udpeget af Det Grønlandske Hus

 • Medlem af bestyrelsen

  Minka Heilmann

  Personale repræsentant

 • Medlem af bestyrelsen

  Ava Hørlyk

  Udpeget af de grønlandske foreninger i Regionen

 • Ledelse

  Nauja Bianco

  Det Grønlandske Hus i Odense

 • Revisor

  Lars Fredslund Hansen

  Beierholm

Mission for det Grønlandske Hus i Odense

Det Grønlandske Hus i Odense er et synligt samlingspunkt for grønlandske borgere og Grønlands interesserede i Region Syddanmark og det naturlige bindeled til Grønland.

Vision for det Grønlandske Hus i Odense

Det Grønlandske Hus skal medvirke til at skabe kompetente medborgere ved hjælp til selvhjælp, og understøtte skabelsen af det moderne Grønland via tæt samarbejde. Huset skal skabe fællesskaber og arbejde forebyggende samt synliggøre Grønland og grønlandsk kultur. Det Grønlandske Hus skal medvirke til at skaber større synlighed i Danmark og Grønland i forhold til borgere og det politiske system, erhverv og andre interesser. Det Grønlandske Hus skal arbejde for at få uddannet arbejdskraft tilbage til Grønland. Det Grønlandske Hus skal være et hus, hvor alle kan komme.

Vedtægter for Den selvejende instituion Det Grønlandske Hus i Odense

Vedhæftet som PDF