Menu

Velkommen Lismo

Lis Mona Stensgaard Jensen - i daglig tale kaldet Lismo, er ansat som ny projekt og frivillighedskoordinator i Det Grønlandske Hus i Odense.

Lismo kommer fra Aasiaat og er uddannet socialrådgiver med stor erfaring med socialt arbejde både i Grønland og Danmark især inden for børne og familie området. Hvor hun har arbejdet både i Selvstyret og i kommuner. 
Vi glæder os til samarbejdet og til at nyde godt af Lismo´s store erfaring.
Lismo skal stå for arbejdet med den engagerede gruppe af frivillige, der er tilknyttet Det Grønlandske Hus som café hjælp, mentorer, besøgsvenner o.a. Du kan desuden møde Lismo i Café Allu hver torsdag, hvor hun skal være tovholder og endelig skal Lismo stå for undervisningstilbuddet projekt Tumit, hvor hun som det ses på billedet allerede er i fuld gang.