Menu

Stort sommermøde for de grønlandske huse i Danmark

De Grønlandske Huse i Danmark holdt i dagene 25 - 26 maj et stort sommermøde, hvor medarbejdere - også projektansatte og deltidsansatte - mødtes for at udveksle erfaringer, udbygge det faglige samarbejde og få større indblik.

Der er fire grønlandske huse i Danmark i henholdsvis København, Odense, Aarhus og Aalborg, og sommermøderne afholdes hvert andet år. I 2019 var det Det Grønlandske Hus i Aalborg, der var vært for mødet.

Udover den faglige erfaringsudveksling bød mødet på foredrag om Inuits Mytologiske verdensbillede med religionssociolog Birgitte Sonne, Inuits tatoveringstraditioner af Maya Sialuk Jacobsen og et indblik i Aalborg Zoos planer om at tematiserer Grønlands dyreliv, natur og kultur i haven.