Menu

Grønlænderforeningen Ujaloq Svendborg

Foreningen blev stiftet den 9. januar 1993 og formand er Katrine Eriksen.
Hjemsted: Svendborg Kommune.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen 2020

Kontakt

Formand: Katrine  Eriksen / tlf. 2761 0666           (til valg i ulige år) 
Kasserer: Beathe Lynge Olsen / tlf. 2521 7964     (til valg i lige år - genvalgt i 2020)
Sekretær: Karen Lennert                                     (genvalgt 2020)
Næstformand: Ellen Dahl Lennert                        (genvalgt 2020)
Best.medlem: Inge-Lise Dahl                               (genvalgt 2020)

e-mail: ujaloq@gmail.com

Foreningens formål

I fællesskab at fremme sprog og kultur, og at dele viden og interesse med enkelte som har kendskab til Grønland.

Som medlemmer optages personer med interesse for og i Grønland.

Medlemskontingent:

Aktivt medlem: 125 kr
Husstand: 150 kr.

Arrangementer

  • Fællesspisning hver den 1. lørdag i måneden
  • juleklip i november måned

Disse 2 ting er fastlagte, dog undtagen når foreningen har sommerferie lige efter Grønlands Nationaldag og frem til den 1. lørdag i september, hvor vi starter med fællesspisning.

Grønlands Nationaldag

Vi fejrer Grønlands Nationaldag på en lørdag der ligger tæt på selve dagen, og dette er på grund af bestyrelsen og medlemmer der arbejder.

Andre arrangementer arrangeres løbende.