Menu

Grønlænderforeningen Ujaloq Svendborg

Foreningen blev stiftet den 9. januar 1993 og formand er Katrine Eriksen.
Hjemsted: Svendborg Kommune.

Kontakt

Formand: Katrine  2761 0666
Kasserer: Beathe  2521 7964

Næstformand: Ellen Dahl Lennert
Sekretær: Karen Lennert
Best.medlem: Inge-Lise Dahl

e-mail: ujaloq@gmail.com

 

Foreningens formål

I fællesskab at fremme sprog og kultur, og at dele viden og interesse med enkelte som har kendskab til Grønland.

Som medlemmer optages personer med interesse for og i Grønland.

Medlemskontingent

Husstand 150 kroner
Enkelt 125 kroner
Husstand enlig    125 kroner
Pensionist 125 kroner

Arrangementer

  • Fællesspisning hver den 1. lørdag i måneden
  • Socialt samvær hver den 3. lørdag i måneden.

Disse 2 ting er fastlagte, dog undtagen når foreningen har sommerferie lige efter Grønlands Nationaldag og frem til den 1. lørdag i september, hvor vi starter med fællesspisning.

Grønlands Nationaldag

Vi fejrer Grønlands Nationaldag på en lørdag der ligger tæt på selve dagen, og dette er på grund af bestyrelsen og medlemmer der arbejder.

Andre arrangementer arrangeres løbende.