Menu

Grønlænderforeningen Ujaloq Svendborg

Foreningen blev stiftet den 9. januar 1993 og formand er Katrine Eriksen.

Hjemsted: Svendborg Kommune.

Formålet er at fremme sprog og kultur og dele viden og interesse med enkelte som har kendskab til Grønland.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen 2022


Formand Katrine Eriksen
Kasserer Beathe Lynge Olsen
Sekretær Inge-Lise H. Dahl
Næstformand Ellen Dahl Lennert
Best.medlem Tove Petersen

 

Kontakt: e-mail: ujaloq@gmail.com

Foreningens formål

I fællesskab at fremme sprog og kultur, og at dele viden og interesse med enkelte som har kendskab til Grønland.

Som medlemmer optages personer med interesse for og i Grønland.

Medlemskontingent gældende fra 2022:

Husstand kr. 175,-
Aktivt medlem kr. 125,-