Menu

Avalak-Odense

Avalak-Odense er lokalforeningen for grønlandske studerende i Region Syddanmark. Lokalforeningens primære formål er at arrangere sociale aktiviteter i lokalområderne og tilbyde et netværk for studerende.

Enhver kan blive medlem af AVALAK.

Avalak bestyrelsen fra sept. 2021

Formand: Naja Nielsen
Næstformand: Aka Lynge
Kassereren: Naasunnguaq Poulsen
Hovedbestyrelsesrepræsentant: Aviaja Dalager
Medlem af bestyrelsen i Det Grønlandske Hus: Naasuunnguaq Poulsen


Du kan skriftligt melde dig ind ved at skrive til Avalak:

odense@avalak.org
avalakodense.nemtilmeld.dk

Nordatlantisk Promenade 1
5000 Odense C

Der er Avalak-lokalforeninger tilknyttet til hver af de grønlandske huse i Danmark, og de har en fælles hovedbestyrelse.