Menu

Avalak-Odense

Avalak-Odense er lokalforeningen for grønlandske studerende i Region Syddanmark. Lokalforeningens primære formål er at arrangere sociale aktiviteter i lokalområderne og tilbyde et netværk for studerende.

Enhver kan blive medlem af AVALAK.

Avalak bestyrelsen pr. 05.10.22

- Formand og medlem af DGH-bestyrelse: (Laila Motzfeldt) / Rikki Reimer

- Næstformand: Palleq Skifte

- Kasserer: Claudia Maratse

- Repræsentant i DGH og NAH: Aviaq Ostermann-Hansen

- SoMe-ansvarlig: Aviaq Ostermann-Hansen

- HB-repræsentation: Karna Olsen, Aviaaja Storch

Du kan skriftligt melde dig ind ved at skrive til Avalak:

odense@avalak.org
avalakodense.nemtilmeld.dk

Nordatlantisk Promenade 1
5000 Odense C

Der er Avalak-lokalforeninger tilknyttet til hver af de grønlandske huse i Danmark, og de har en fælles hovedbestyrelse.