Menu

Avalak-Odense

Avalak-Odense er lokalforeningen for grønlandske studerende i Region Syddanmark. Lokalforeningens primære formål er at arrangere sociale aktiviteter i lokalområderne og tilbyde et netværk for studerende.

Enhver kan blive medlem af AVALAK.

Avalak bestyrelsen pr. 25.11.21

- Formand og medlem af DGH-bestyrelse: Aviaja Dalager 

- Næstformand: Aka Lynge

- Kassere: Maja Drachmann

- Medlem af Avalaks Hovedbestyrelse: Sikkersoq Møller 

- Kommunikations ansvarlig: Kira Laue

- Bestyrelsesmedlem: Laila Motzfeldt

Du kan skriftligt melde dig ind ved at skrive til Avalak:

odense@avalak.org
avalakodense.nemtilmeld.dk

Nordatlantisk Promenade 1
5000 Odense C

Der er Avalak-lokalforeninger tilknyttet til hver af de grønlandske huse i Danmark, og de har en fælles hovedbestyrelse.