Menu

søndag 13. december kl 13.00 - kl 16.00

Grønlandsk julegudstjeneste

Thomas Kingos Kirke

Søndag den 13. dec. Kl. 13.00.

Den traditionelle grønlandske gudstjeneste holdes også i år til trods for corona.

Den nye grønlandske præst Marianne Lynge Krog vil forestå gudstjenesten.

Der er ikke nadver og kaffe efter gudstjenesten på grund af Coronareglerne, og der må højst være 56 personer i kirken. 

Vi glæder os til at ønske alle en glædelig jul.

Gudstjenesten afholdes af KiD-mi siulersuisut / bestyrelsen af KiD og Foreningen Umiaq