Menu

Vejledninger

Under dit studie, har du mulighed for at få vejledning flere steder fra:

 

Uddannelsesvejlederne i Det Grønlandske Hus i Odense

Her kan bruge din uddannelsesvejleder i forhold til din uddannelsesstøtte/særydelser fra Det Grønlandske Selvstyre.  Læs mere her.

Derudover, kan du altid henvende dig til os, hvis du har brug for rådgivning i faglige og personlige forhold i forbindelse med dine studier. 

 

Studievejlederne

Hvis du har brug for rådgivning i forhold til dit studie, skal du kontakte vejlederne under dit studie. De kender strukturen og mulighederne for hjælp i forhold til din uddannelse.

 

Studenterrådgivning

I Studenterrådgivningen kan du få gratis hjælp til studierelaterede udfordringer som studiestress, eksamensangst og perfektionisme. Det er et gratis offentligt tilbud til studerende på lange, mellemlange og korte videregående uddannelser.

De har alle stor erfaring med at hjælpe studerende med psykiske eller sociale problemer, som på en eller anden måde griber forstyrrende ind i studieforløbet og evnen til at at studere.

Hverken uddannelsessteder eller andre får kendskab til de studerendes henvendelser. Alle vores medarbejdere har tavshedspligt.

Læs videre på deres hjemmeside.

De er også på Facebook som Studenterrådgivningen.

 

Retshjælp

Retshjælp er gratis juridisk rådgivning. Læs mere på Advokatsamfundets hjemmeside.

Vi har kontakt til Advokat Dick Meiss, som du i første omgang kunne forhøre dig hos.

 

Tandbehandling

Ved akut tandbehandlingsbehov, der ikke kan vente til ferie eller hjemkomst til Grønland, kan forsikringsselskabet IF dække udgifterne. Du skal:

 1. Selv betale for din tandbehandling og få en udførlig regning og kvittering.
 2. Sende regning med kvitteringen til os sammen med dine kontooplysninger. 
 3. Forsikringsselskabet refunderer regningen til din konto, hvis din behandling er omfattet forsikringen.

 

Rejser ved alvorlig eller dødsfald i den nærmeste familie

I tilfælde af din nærmeste families (søskende, ægtefælle, børn, forældre, bedsteforældre, andre som anses som nær pårørende) alvorlig sygdom eller dødsfald, kan du og evt. dine egne børn få tildelt en tur-returrejse. Sker dette, skal dette meddeles til os og får, at du kan få rejsen, skal du kontakte Selvstyrets forsikringsselskab:

IF Forsikring
Tlf. 70 13 13 35

* man skal meddele dem policenummeret SP1367735.

For yderligere informationer

 • Mette Lund

  Uddannelsesvejleder

  +45 25 60 76 46

 • Kistaraq Egede

  Uddannelsesvejleder

  +45 22 42 08 13