Menu

Projekt Pakkut

Projektet er et pilotprojekt, hvor formålet er, at styrke de grønlandske studerendes akademiske sprog og studiekultur. Vi håber med denne indsats, at kunne nedbringe uddannelsesafbrydelser iblandt denne målgruppe.

I ultimo 2018 havde DGH-ODE 43 afbrud iblandt deres studerende og DGH-KBH 42. De Grønlandske Huses erfaringer viser, at nogle af disse afbrud kunne være undgået, hvis målgruppen havde været bedre forberedt i akademisk dansk og havde bedre forståelse for studiekulturen i Danmark.

Til at opnå projektet formål bedst, har DGH-KBH og DGH-ODE valgt at samarbejde tæt sammen og ansat en projektleder. Projektlederen skal arbejde for begge huse, men erfaringerne fra projektet vil være tilgængelige for de andre to grønlandske huse.

 

Målgrupper

Projektets målgruppe er alle studerende, der får uddannelsesstøtte eller særordninger fra Grønlands Selvstyre under Det Grønlandske Hus i København (DGH-KBH) og Det Grønlandske Hus i Odense (DGH-ODE).

Projektet kommer til at have to delmålgrupper: De eksisterende og de nye studerende.

For yderligere informationer

  • Kistaraq Egede

    Pakkut Projektleder

    +45 52 10 44 49