Menu

For kontaktfamilier

Alle grønlandske efterskoleelever i Danmark, som får støtte fra Grønlands Selvstyre, skal have en kontaktfamilie. 

 

Kontaktfamiliens rolle

Som kontaktfamilie er man forældrenes forlængede arm for eleven i den tid han/hun er på efterskole, og det er vigtigt, at dette ansvar tages alvorligt. Følgende opgaver forventes af jer:

 • Hente eleven i lufthaven/banegården og have den eleven boende indtil skolestart
 • Ledsage eleven på efterskolen 1. skoledag
 • Have eleven boende i ferier. Eks. efterårs-, jule-, vinjter-, påske, pinseferie og friweekender. Bed skolen om plan
 • Have eleven boende ved sygdom såfremt skolen beder om det, og hjælpe eleven ved lægebesøg o.lign.
 • Være med til forældremøder og arrangementer på skolen
 • Have eleven boende og ledsage hende/ham til banegården/lufthavnen ved hjemrejse

Det vil sige, at man har et ekstra barn, at tage sig af, når man indgår en kontaktfamilieaftale med forældre til en kommende efterskoleelev.

 

Lav aftale med elevens forældre

Når man indgår en aftale om at være kontaktfamilie, er det vigtigt at få lavet en aftale med forældrene om:

 • transportudgifter til og fra kontaktfamilien
 • elevens lommepenge
 • ekstra udgifter ved elevens ophold hos kontaktfamilien
 • regler for eleven: f.eks. rygning, hvornår han/hun skal være hjemme om aftenen mv.
 • hvor ofte eleven kan komme på besøg

 

Aktiv deltagelse

Deltagelse i arrangementer på efterskolen giver eleven vished om, at kontaktfamilien tager ansvar og indgår i netværket omkring eleven sammen med skolen og os.

 

Ved problemer

Hvor samarbejdet med kontaktfamilien ikke går, kan vi ikke "overtage" eleven, da aftalen er indgået mellem forældre/værger og kontaktfamilien. Det er forældrenes ansvar, at finde en ny familie. Vi hjælper ikke til med at finde nye kontaktfamilier. Vi skal altid orienteres, hvis en elev mister eller skifter kontaktfamilie. 

Det skal understreges, at uden kontaktfamilie, vil eleven blive nødt til at afbryde efterskoleopholdet og sendes hjem.

 

Præsentation til kontaktfamilie

Se PowerPoint-præsentation til kontaktfamilier. (bliver uploaded senere)

For yderligere informationer

 • Mette Lund

  Uddannelsesvejleder

  +45 25 60 76 46

 • Kistaraq Egede

  Uddannelsesvejleder

  +45 22 42 08 13