Menu

For kontaktfamilier

Kalaallisut

Alle grønlandske efterskoleelever i Danmark, som får støtte fra Grønlands Selvstyre, skal have en kontaktfamilie. 

 

Kontaktfamiliens rolle

Som kontaktfamilie er man forældrenes forlængede arm for eleven i den tid han/hun er på efterskole, og det er vigtigt, at dette ansvar tages alvorligt. Følgende opgaver forventes af jer:

 • Hente eleven i lufthaven/banegården/den lokale Grønlandske Hus.
 • Have den eleven boende indtil skolestart.
 • Ledsage eleven på efterskolen 1. skoledag.
 • Hjælpe eleven med at flytte adresse til efterskolen - hvis man bor langt væk fra efterskolen - inden der er gået 5 dage.
 • Sikre, at eleven får både det gule og det blå sygesikringskort. Man skal have en fuldmagt fra forældrene før man kan få den blå.
 • Have eleven boende i ferier. Eks. efterårs-, jule-, vinjter-, påske, pinseferie og friweekender. Bed skolen om plan.
 • Have eleven boende ved sygdom såfremt skolen beder om det, og hjælpe eleven ved lægebesøg o.lign.
 • Være med til forældremøder og arrangementer på skolen.
 • Have eleven boende og ledsage hende/ham til banegården/lufthavnen ved hjemrejse.

Det vil sige, at man har et ekstra barn, at tage sig af, når man indgår en kontaktfamilieaftale med forældre til en kommende efterskoleelev. Kontaktfamilien skal til alle tider have styr på, hvor eleven befinder sig.

 

Lav aftale med elevens forældre

Når man indgår en aftale om at være kontaktfamilie, er det vigtigt at få lavet en aftale med forældrene om:

 • transportudgifter til og fra kontaktfamilien
 • elevens lommepenge
 • ekstra udgifter ved elevens ophold hos kontaktfamilien
 • regler for eleven: f.eks. rygning, hvornår han/hun skal være hjemme om aftenen mv.
 • hvor ofte eleven kan komme på besøg
 • hvor ofte eleven skal snakke med familien hjemme i Grønland - herfra anbefaler vi, at man ikke gør det for tit, da det forstyrrer socialiseringen og integreringen i skolen og deres danske sprog

 

Aktiv deltagelse

Deltagelse i arrangementer på efterskolen giver eleven vished om, at I tager ansvar og indgår i netværket omkring eleven sammen med skolen og os.

 

Ved problemer

Ved alvorlige problemer mellem eleven og jer, skal vi kontaktes, så vi kan prøve på at løse dem. Det skal altid meddeles, hvis man ikke længere er kontaktfamilie.

Hvor samarbejdet med jer og eleven ikke går, kan vi ikke "overtage" eleven, da aftalen er indgået mellem forældre/værger og jer. Og det er forældrenes ansvar, at finde en ny kontaktfamilie.

Det skal understreges, at uden kontaktfamilie, vil eleven blive nødt til at afbryde efterskoleopholdet og sendes hjem.

Facebookside for grønlandske efterskoleelever i Danmark, deres forældre, kontaktfamilie og skole

Gå til siden

For yderligere informationer

 • Mette Lund

  Uddannelsesvejleder

  +45 25 60 76 46

 • Kistaraq Egede

  Uddannelsesvejleder

  +45 22 42 08 13