Menu

Ansøgning til uddannelsesstøtte og særydelser


Du kan se hvilke uddannelser, der findes i Danmark på Uddannelsesguiden

Du kan få uddannelsesstøtte/særydelser fra Grønlands Selvstyre, hvis:

 • du bor i Grønland på ansøgningstidspunktet og har boet her i mindst 5 år umiddelbart forud herfor eller
 • du har boet i Grønland i mindst 10 år og højest har boet uden for Grønland i 3 år efter dit 18 år.

* Ophold udenfor Grønland, der udelukkende skyldes uddannelses- eller forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket, tælles ikke med som ophold udenfor Grønland.

Hvis du opfylder ovennævnte tilknytningskrav og ønsker at søge uddannelsesstøtte fra Grønland, skal du udfylde ansøgningsskema om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser udenfor Grønland. Du kan finde den på www.sunngu.gl. Husk, at vedhæfte den krævede dokumentation.

Du skal altid skrive 4 ansøgninger, når du søger uddannelse i Danmark. 

 

1.  Ansøgning til uddannelsen

Du skal ind på www.optagelse.dk til at søge ind til din uddannelse. 

Tjek adgangskrav til den ønskede uddannelse på www.ug.dk  Hvis du er i tvivl, kontakt Det Grønlandske Hus.

Du kan søge, at komme ind i uddannelsen igennem særaftalen, hvor ansøgere fra Grønland kan søge ind udenom adgangsbegrænsningen (kun 1 gang). Sæt kryds ved punktet i ansøgningsskemaet (punkt 8).
Hvis der er krav om praktikplads før optagelse, skal du først have fundet en praktikplads. Læs mere her.


2.  Ansøgning til støtte fra Grønland

Du skal sende ansøgningen med med følgende dokumenter til det Det Grønlandske Hus, hvor 1. prioritetsuddannelsen ligger. Ansøgningsfristen er 1. marts: 

Kopi af ansøgning til uddannelsesstedet og evt. praktikpladsaftale
Kopi af alle skole- og eksamensbeviser (også fra efterskoleophold)
Almindelig bopælsattest for husstanden hvis familien skal med. Bor du i Grønland, kan den hentes her. Bor du i Danmark, kan den hentes her.
Historisk bopælsattest med alle tidligere adresser. Du kan hente den her gratis.


3.  Ansøgning til dansk uddannelsesstøtte

Statens Uddannelsesstøtte i Danmark (SU) på www.su.dk

Er du under 20 år skal du kontakte din vejleder i Det Grønlandske Hus vedrørende uddannelsesstøttemulighederne.
For at søge SU skal du have:
NemID: Se www.nemid.nu eller www.sullissivik.gl
Nemkonto: Kontakt din bank
E-boks: Se www.e-boks.dk (svar fra SU sendes til din e-boks)

 

4.  Ansøgning om bolig

Du har selv ansvaret for at søge bolig under uddannelsen. Se siden om boligsøgning.
Se de nærmere bestemmelser i Grønlands Selvstyrets love og bekendtgørelse om uddannelsesstøtte her. 

 

Den grønlandske særordning

Med et karaktergennemsnit på minimum 6  (8 efter den gamle karakterskala) kan man med en grønlandsk GU / HHX / HTX eller GUX eksamen blive optaget på en videreuddannelse, hvor adgangskvotienten egentlig ligger højere. De specifikke faglige adgangskrav skal dog stadig opfyldes - f.eks. engelsk, dansk, matematik eller fysik på A eller B-niveau.

Særordningen gælder ikke for uddannelser, hvor der er særlige adgangsbetingelser såsom adgangsprøve e.l. Du skal selv søge dig optaget gennem www.optagelse.dk inden den 15. marts kl. 12 dansk tid.

Der er kun mulighed for at søge sig optaget via særordningen 1 gang.
 
Du kan finde nærmere information om hvilke krav der stilles for at kunne bruge særordningen på her.

For yderligere informationer

 • Mette Lund

  Uddannelsesvejleder

  +45 25 60 76 46

 • Kistaraq Egede

  Uddannelsesvejleder

  +45 22 42 08 13