Menu

SKAT af SU

Hvis du har SU eller har et studiejob i Danmark, skal du have et dansk skattekort, og du skal forskudsregistreres hos Skat hvert år.

Grønlandske studerende i Danmark har fradrag på 128.000 kr. i 2018 (personfradrag kr. 46.000, studerendefradrag kr. 46.000 og rigsfællesskabsfradrag kr. 36.000). Dvs. at man først skal begynde at betale dansk skat, når man har tjent over det beløb.

Den danske SU i 2018 er kr. 6.090 /måned, som gør, at hvis du ikke har andre indtægter end den, skal du ikke skal betale skat. Du skal dog starte med at betale dansk skat, hvis du har tjent over kr. 54.920 ved siden af studierne.

Hvis du ikke søger om de 2 ekstra fradrag

Hvis du ikke søger om de to ekstra fradrag, kommer du til at betale ca. kr. 1.000 /md i dansk skat af din SU. 

Forskudsregistrering hos det danske skattevæsen

Hvis du er ny studerende

Du kan ikke få dansk SU, før du er forskudsregistreret. 

For at blive forskudsregistreret, skal du gå på www.skat.dk og udfylde og sende en blanket til Skat. 

 1. Log dig på borger.dk
 2. Vælg "Kontakt"
 3. Vælg "Skriv til skat". Her skal du vælge emner. 
 4. Vælg først "Indsend/indberet til os (f.eks. blanket)"
 5. Vælg "Udland"
 6. Vælg ”Blanket 04.062 – Fradrag som studerende”

Så kommer du frem til muligheden for at udfylde og sende blanketten til SKAT sammen med de to nødvendige bilag:

 1. Din bevillingsskrivelse om uddannelsesstøtte/særydelser fra Grønlands Selvstyre
 2. Dit optagelsesbrev fra skolen

Eksempel på en udfyldt skatteblanket

Når du er forskudsregistreret, kan du søge SU.

I marts måned vil du modtage din årsopgørelse fra Skat. Hvis dine godkendte dobbeltbeskatningsfradrag ikke fremgår af årsopgørelsen, skal du skrive dem på og sende ændringen til Skat.

Hvis du allerede er i gang med studium i Danmark

Du skal selv hvert år i november/december måned gøre SKAT opmærksom på, at du som grønlandsk studerende ud over dit personfradrag også har et rigsfællesskabsfradrag og et studerendefradrag.

Du kan ændre din forskudsopgørelse i selvbetjeningen ved at taste ændringerne direkte:

 1. Log ind på www.skat.dk 
 2. Gå ind på forskudsopgørelsen
 3. Under "Indkomster og fradrag" skal du trykke på "Vis øvrige rubrikker"
 4. I rubrik 419 skal du skrive kr. 36.000 (rigsfællesskabsfradrag)
 5. I rubrik 437 skal du skrive kr. 46.000 (studerendefradrag)
 6. I bemærkningerne skal du opgive dit telefonnummer og skrive, at du er grønlandsk studerende
 7. Godkend ændringerne

I marts måned vil du modtage din årsopgørelse fra Skat. Hvis dine godkendte dobbeltbeskatningsfradrag ikke fremgår af årsopgørelsen, skal du skrive dem på og sende ændringen til Skat.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om reglerne, kan du finde en udførlig vejledning her:

Hent Selvstyrets vejledning til beskatning af grønlandske uddannelsessøgende.

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål i vejledningen, kan du få hjælp fra den grønlandske skattestyrelseskontor i København:

Marie Heilmann Møller
E-mail: mhl@ghsdk.dk 
Tlf.: +45 3283 3857

For yderligere informationer

 • Mette Lund

  Uddannelsesvejleder

  +45 25 60 76 46

 • Uddannelsesvejleder

  Marianne Jensen

  42220813